Trajectregie voor Statushouders

Project Trajectregie is een pilotproject dat in opdracht van de gemeente Nijmegen in het leven is geroepen en wordt uitgevoerd door drie samenwerkende organisaties: Bureau Wijland, Het Inter-Lokaal en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Er zijn zes trajectregisseurs actief, aangestuurd door een projectteam dat de 3 organisaties vertegenwoordigt.

Het project heeft als doel de cohesie te bevorderen tussen de verschillende partijen en instanties betrokken bij de inburgering en integratie van statushouders. Het project beoogt daarmee hun  integratieproces te optimaliseren.

Bij trajectregie gaat het niet om een vorm van dagelijkse begeleiding van de individuele statushouders, maar om het houden van overzicht over het integratieproces van de statushouders en het signaleren van eventuele knelpunten.

De aansturing van de trajectregisseurs ligt bij het projectteam: de trajectregisseurs signaleren richting projectteam, welke vervolgens een agenderende rol heeft richting opdrachtgever. Het gezamenlijke doel is alle ingezette instrumenten succesvol te laten aansluiten op individuele wensen en behoeften van de statushouders.