Leergang Kleurrijk Groen

Op 24 juni jl. is de tweede leergang Kleurrijk Groen van Bureau Wijland succesvol afgesloten. De acht deelnemers kregen hun Certificaat ´Kleurrijk Groene Ambassadeur´ uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van Wijland, de heer Wim Hompe.

De leergang is inmiddels in de wijde omgeving van Nijmegen maar ook daarbuiten een begrip. Via verschillende modules krijgen de deelnemers vaardigheden aangereikt om groene kennis om te zetten in groene invloed. Het doel van de leergang is de betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving.

Ontstaansgeschiedenis

De aanleiding voor het opzetten van de Leergang was een conferentie in 2017 in aanloop van de prijs die Nijmegen in 2018 zou krijgen als ‘European Green Capital’. Qader Shafiq, aanwezig op deze conferentie ter voorbereiding op groene activiteiten, zag overwegend een eenzijdig samengesteld gezelschap dat geen weerspiegeling was van de diverse Nijmeegse samenleving. Daar wilde hij verandering in brengen. Eind 2017 organiseerde hij een Ontmoetingsconferentie op een boot op de Waal waar ruim 100 personen met diverse (migratie)achtergronden aanwezig waren. Hier gingen vertegenwoordigers van verschillende (migranten)groepen aan de slag met duurzaamheidsthema’s in werkgroepen. Daarmee was de basis gelegd voor de opdracht aan Bureau Wijland: Maak natuur en duurzaamheid inclusief! De logische stap die volgde was het opzetten van de Leergang Kleurrijk Groene Ambassadeurs om groene kennis omzetten in groene invloed.

Twee succesvolle leergangen

In het jaar dat Nijmegen Groene Hoofdstad van Europa was (2018), werd de eerste leergang georganiseerd. De 11 deelnemers hebben toen verschillende activiteiten georganiseerd om betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden. In de tweede leergang  hebben acht enthousiaste deelnemers kennis en vaardigheden via deskundige gastdocenten opgedaan om eveneens betrokkenheid bij duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving. Na de cursus zijn zij aan de slag gegaan met hun eigen ideeën voor een duurzame activiteit met een diverse doelgroep. In acht modules is aandacht besteed aan: strategische invloed en beïnvloedingsvaardigheden, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, energie en energietransitie, inspiratie en motivatie, journalistieke tips, economie en duurzaamheid en de wereld van de bijen. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat zij aan activiteiten meehelpen of zelf uitvoeren in relatie tot het doel van de leergang.

De eerste activiteiten zijn al uitgevoerd: een rondleiding in de botanische tuin van de Hortus Nijmegen voor een groep met verschillende achtergronden en een natuurwandeling rond het Wijchens Meer in combinatie met ecodye. Afgelopen vrijdag kregen de deelnemers aan de tweede leergang hun certificaat in Droom! van museum De Bastei. De deelnemers werden verwelkomd door de directeur van Bureau Wijland, Qader Shafiq, en de moderator van de leergang Henk Moeniralam. De certificaten werden uitgereikt door Wim Hompe, bestuursvoorzitter van Bureau Wijland.

Netwerk Kleurrijk Groen

De deelnemers van de leergang maken deel uit van het Netwerk Kleurrijk Groen. Een netwerk waarin mensen met diverse achtergronden meewerken aan projecten of zelf activiteiten opzetten die samenhangen met natuur, duurzaamheid en diversiteit. Als ‘Kleurrijk Groene Ambassadeur’ wordt van hen verwacht dat zij zich zullen inzetten om natuur en duurzaamheid inclusiever te maken.

Kleurrijk Groen stond in 2021 op nummer 14 in de lijst van de Trouw Top 100 meest duurzame initiatieven in Nederland. De activiteiten van het netwerk zorgen ervoor dat het netwerk steeds meer zichtbaar wordt onder brede lagen van de bevolking in de stad.


Geplaatst in Actueel, Kleurrijk Groen.