Visie, missie en aanpak

Visie

Voor Bureau Wijland staat diversiteit voor kracht. Een duurzame en leefbare samenleving wordt gecreƫerd door iedereen te betrekken en verbindingen te maken. Het omvat de diversiteit aan culturen maar ook sociaal economische achtergronden, religie, leeftijd, sekse en seksualiteit.

Missie

Het is onze missie bij te dragen aan een tolerant klimaat, toerusting van burgers om hun zelfredzaamheid te bewerkstelligen en toerusting van organisaties om het maximale te halen uit de kansen die een divers samengestelde en internationaal georiƫnteerde samenleving biedt.

Aanpak

Bureau Wijland werkt aan een samenleving waarin diversiteit en leefbaarheid duurzaam verankerd zijn. Bij Bureau Wijland geloven we in de meerwaarde van diversiteit. We activeren burgers en organisaties op weg naar een toegankelijke samenleving door als schakel te fungeren tussen burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Hierbij ondersteunen wij bij veranderingsprocessen, verbinden we ambities met concrete projecten en stimuleren wij ontmoeting, netwerkontwikkeling en kennisdeling. Belangrijke waarden hierbij zijn tolerantie, toegankelijkheid, toerusting en solidariteit.

Impressie werkzaamheden 2020-2022

Download hieronder onze impressie van de werkzaamheden die Bureau Wijland in de periode van 2020 tot 2022 heeft uitgevoerd:

Impressie werkzaamheden Bureau Wijland 2020-2022 Downloaden