Bewust aan de Slag

Statushouders die aan de wieg van hun aarding in Nederland staan weten vaak niet wat de verwachtingen van de ontvangende samenleving zijn waar het gaat om hun rechten en plichten t.a.v. arbeidsparticipatie. Om hen voor te bereiden op wat hen te wachten staat, biedt Bureau Wijland een cursus van zeven modulen aan, georganiseerd gedurende 3 a 4 maanden. In aanloop van de cursus worden individuele leerdoelen geformuleerd. De cursus heeft tot doel:

  • Het stimuleren van (arbeids)participatie
  • Het belang onder ogen laten komen van arbeidsparticipatie
  • Het toerusten van deelnemers aan de hand van de ervaringen van oudkomers.

Wilt u meer weten over deze cursus? Neem dan contact op.