Bewust aan de Slag

Opzet, voorbereiding en uitvoering van groepsbijeenkomsten

Nieuwkomers die aan de wieg van hun aarding in Nederland staan, missen vaak een sociaal netwerk dat hen kan voorbereiden op arbeidsparticipatie. Om hen voor te bereiden op hun rechten en plichten op de arbeidsmarkt, organiseert Bureau Wijland een cursus van zeven modules gedurende een periode van 3 à 4 maanden. De exacte tijdsduur kan aangepast worden aan het niveau van de groep. In aanloop naar de cursus inventariseren en formuleren wij samen met de deelnemers hun individuele leerdoelen. Hierbij houden wij rekening met de nieuwe leerroutes voor integratie. Dit programma richt zich met name op nieuwkomers die de B1- of Z-route volgen.

  • Het stimuleren van de (arbeids)participatie
  • Het belang van arbeidsparticipatie uitleggen en overbrengen
  • Het toerusten van deelnemers aan de hand van de ervaringen van oudkomers.

Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: inburgering@bureauwijland.nl