Dertiende boomplantdag in het Wij-bos

Op 20 maart 2024 heeft Bureau Wijland de dertiende plantdag georganiseerd in Wij-bos. Zo’n 30 deelnemers met diverse achtergronden hebben verschillend werk verricht in het Wij-bos, zoals het planten van een Uiensoepboom, het aanplanten van een heg en het graven van een gat ten behoeve van een compoststapel. Onder de aanwezigen waren o.a. studenten van het ROC, Kameroense activiste Lobe, deelnemers aan de Leergang Kleurrijk Groen en Wij-bosambassadeur Ton Verhoeven.

20 maart was nationale boomfeestdag, een zeer gelegen moment om bomen te planten en in het Wij-bos te werken dus! Na een korte introductie van Henk Moeniralam werd er aandacht geschonken aan de Shelter City-gast Lobe en Wij-bosambassadeur van het eerste uur Ton Verhoeven.

Na deze introductie plantte Shelter City-gast Lobe samen met Maria uit Brazilië een uiensoepboom. Lobe strijdt in haar thuisland Kameroen voor het behoud van het regenwoud in het Congo-bekken. Zij sprak over het belang hiervan en wat het voor haar betekende om deze boom te planten.

Bij deze plantdag waren 15 studenten van het ROC Nijmegen aanwezig als onderdeel hun vak over Persoonlijk Burgerschap. Zij stelden enkele vragen aan Lobe over haar werk en reden voor bezoek aan Nederland.

Vervolgens gingen groepjes van 2 tot 4 mensen aan de slag in het Wij-bos. Deze groepjes werden zo divers mogelijk samengesteld en vulden een heg aan met krentenboompjes en groeven een gat voor compost. Alle aanwezigen hebben de handen flink uit de mouwen gestoken! En gelukkig hadden ze er goed weer bij.

Na het werk werden de boomplanters beloond met Turks brood, verschillende dips, dadels, Armeense koekjes, druiven, sap, koffie en thee.

Wij danken alle boomplanters, sprekers, en Paul Dirven van Voedselbos Werelds voor de prettige samenwerking. Wees welkom om het Wij-bos te bezoeken!


Over Wij-bos
De afgelopen jaren heeft Bureau Wijland hard gewerkt aan het aanplanten van een jong voedselbos, genaamd Wij-bos. Op het terrein van Voedselbos Werelds hebben wij met mensen van verschillende achtergronden verschillende soorten bomen en struiken geplant. Dit staat symbool voor een diverse en inclusieve samenleving en zal met de jaren uitgroeien tot een volwassen voedselbos waar veel te proeven en te beleven is.
Terugblikken naar eerdere plantdagen vindt u hier: https://www.bureauwijland.nl/?s=wij-bos


Update Hoop voor Oekraïne      

Wij willen idereen graag informeren over wat er met het geld is gebeurd, dat in april 2022 onder andere in de Lindenberg is ingezameld met de actie ‘Hoop voor Oekraïne’.

Het idee voor de benefietmiddag was destijds mede geïnspireerd door de aankomst van zangeres Irene Vasylieva uit Kharkiv. De aanleiding voor deze middag was natuurlijk de verschrikkelijke oorlog en de gevolgen ervan voor de plaatselijke bevolking. Specifiek wilden wij met de opbrengsten ervan iets kunnen betekenen voor de door de oorlog getroffen weeskinderen, een bijzonder kwetsbare groep. Uiteindelijk leverde de middag een kleine € 20.000 op en allerlei bijdragen in natura.

Uitgangspunt bij de besteding van het geld was – en ís – dat deze niet naar overheidsstructuren moet gaan of doelen die op andere wijzen toch al financieel gesteund worden. Ook willen we het geld met nadruk gebruiken voor de toekomst van Oekraïne: de actie heette niet voor niets Hoop voor Oekraïne.

Maar de hoop die we toen nog hadden dat de oorlog misschien weer snel voorbij zou zijn en dat er begonnen kon worden met het opbouwen van een nieuw leven in Oekraïne, is inmiddels wel vervlogen. De voortdurende oorlogsdreiging en andere onzekerheden zorgden ervoor dat we, tot voor kort, het complete bedrag nog op een bankrekening hadden staan.

Inmiddels zijn de eerste bedragen uitgegeven. Gekozen is om een bijzonder gezin te ondersteunen. Het gaat om een gezin met 10 kinderen, waarvan er 9 geadopteerd zijn. Vier kinderen hebben een handicap, de rest heeft ernstige gezondheidsproblemen. Aan het begin van de oorlog, om hen van de honger te redden, accepteerden Maria en Yuri Chupinin zes baby’s met ernstige ziekten die door hun ouders in de steek waren gelaten en adopteerden ze in hun gezin. Alle kinderen hebben speciale zorg en voortdurend medisch toezicht nodig, en sommigen van hen hebben speciaal, duur voedsel nodig; er is ook een acuut probleem met het transport.

Het gezin is met geld door ons ondersteund. Momenteel werken we een plan uit om het gezin ook te helpen aan een personenbus waarmee ze kinderen en boodschappen kunnen vervoeren. We hopen dat door onze hulp de kinderen de oorlog op een menselijke manier door kunnen komen en toch, ondanks alle moeilijke omstandigheden, een toekomst kunnen opbouwen.

Voor die personenbus houden we mogelijk nog een nieuwe actie: het gaat om veel geld immers. Ook zijn we aan inventariseren welke behoeftes er nog meer zijn.

We houden jullie op de hoogte.

Mede namens het team van Bureau Wijland,

Eric Reijnen Rutten, Henk Moeniralam en Qader Shafiq

Nijmegen Samen Vooruit

In opdracht van de gemeente Nijmegen ontwikkelde Bureau Wijland het project Nijmegen Samen Vooruit. Via een enquête kregen wij een beeld welke onderwerpen onder de verschillende migrantengroepen in Nijmegen leven. Tijdens een stedelijke bijeenkomst in de Stevenskerk in hartje Nijmegen zullen we op vrijdag 19 april samen met elkaar en met deskundigen in gesprek gaan om meer te weten te komen over deze onderwerpen én om een effectieve route te verkennen voor meer inspraak.

Na een welkomstwoord van Tweede Kamerlid en mensenrechtenactivist Mpanzu Bamenga gaan we aan de slag met de thema’s Wonen en Leefbaarheid, Zorg en Welzijn, Onderwijs en Duurzaamheid. Zo werken we samen aan de versterking van onze lokale democratie: door het vergroten van inspraak en het stimuleren van participatie van Nijmeegse bewoners met een migratieachtergrond.

De bijeenkomst is op vrijdag 19 april in de Stevenskerk te Nijmegen (Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen) van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u ook komen, geef dat dan door met een e-mail naar r.touba@bureauwijland.nl

Vacature RvC woningcorporatie Plavei

Graag brengen wij de vacature van Plavei voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen onder uw aandacht. Plavei is een vooruitstrevende woningcorporatie in de gemeente Montferland, de kernen Angerlo, Giesbeek en Lathum van de gemeente Zevenaar en beperkt in Westervoort. Het gaat hierbij om kandidaten met een financieel profiel die daarnaast natuurlijk ook beschikken over affiniteit met de woningmarkt. Bureau Wijland begeleidt namens Plavei het wervingsproces. Meer informatie vindt u in onderstaande vacature:

https://www.plavei.nl/nieuws/nieuwsbericht/vacature-lid-raad-van-commissarissen-financieel

Mocht u vragen hebben over deze functie, dan kunt u zich wenden tot de heer Qader Shafiq: q.shafiq@bureauwijland.nl.

Kleurrijk Groen op regiocongres Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Op het regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) – regio Arnhem Nijmegen met de toepasselijke naam ‘50 tinten groen’ heeft Kleurrijk Groen een workshop georganiseerd. Samen met de aanwezigen dachten we na hoe zij vanuit hun functie kunnen werken aan inclusie van álle groepen in duurzaamheid.

Benieuwd hoe de workshop verliep? Lees hier het verslag: https://www.groenemetropoolregio.nl/actueel/gedeeld-groen-inclusie-in-duurzaamheid/

Bezoek aan Huis der Provincie

Op woensdagmiddag 31 januari kreeg een groep nieuwe Arnhemmers een warm onthaal in het Huis der Provincie. De groep bestond uit deelnemers aan het participatieverklaringstraject, dat Bureau Wijland namens de gemeente Arnhem organiseert. Joost de Wals, statenadviseur bij de provincie, leidde de bezoekers rond en vertelde over de talloze bijzonderheden van dit historische provinciehuis. Communicatieadviseur Thom Teulings legde vervolgens uit hoe de provincie werkt en welke rol je als burger hebt in het democratische proces. Vanaf de publieke tribune kon iedereen tot slot de provinciale democratie in de praktijk ervaren tijdens de maandelijkse vergadering van de Provinciale Staten.

Fijne feestdagen!

Het bestuur en de medewerkers van Bureau Wijland wensen u fijne feestdagen en een inspirerend, duurzaam en inclusief 2024!

Afscheid Angel

Op dinsdagochtend 12 december hebben wij Angel, de 17de Shelter city gast van Nijmegen, uitgezwaaid. Hij gaat terug naar Mexico waar hij zijn moedige strijd voor de rechten van de Maya’s zal voortzetten.

Tijdens zijn afscheidscheidsbijeenkomst in de Lindenberg gisteren spraken Helen Flören, bestuurslid van Bureau Wijland en Miranda Florussen, namens de stad Nijmegen. Inge Tielrooy, Coördinator van Shelter City Nijmegen, reflecteerde op het verblijf van Angel. Bijzonder hoogleraar transculturele psychiatrie Mario Braakman nam het publiek mee naar zijn ervaringen met de Maya’s in Mexico en beschreef op bijzondere wijze de rol van leiders zoals Angel. Bewogen door de mooie woorden gaf Angel tot slot een impressie van zijn tijd in Nijmegen en droeg een ontroerend, speciaal voor Nijmegen geschreven gedicht voor.

Het gedicht van Angel zal binnenkort worden vertaald naar het Nederlands en als geschenk aan de stad Nijmegen worden gegeven. Angel beloofde terug in Mexico een “Nijmegen bos” te planten met de opbrengst van de Zevenheuvelenloop. We zijn blij dat Nijmegen Shelter City mag zijn voor deze parels en mensenrechtenstrijders. Zo leeft Nijmegen als stad van mensenrechten en solidariteit elders in de wereld voort.

Mijn Arnhemse Successen december ’23

Negen nieuwkomers en één organisatie zijn donderdagmiddag 30 november door Bureau Wijland en de gemeente Arnhem in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van ‘Mijn Arnhemse Successen’. Deze nieuwe Arnhemmers doorliepen het inburgeringsproces met bovengemiddeld succes en ontvingen daarvoor een ‘pluim’ voor hun inspanning op het gebied van sociale integratie, arbeidsparticipatie, en taalbeheersing. Organisatie YOIN ontving een pluim voor hun waardevolle bijdrage aan het integratieproces van nieuwkomers.

De uitreiking onder de noemer ‘Mijn Arnhemse Successen’ is een initiatief van Bureau Wijland en de gemeente Arnhem om complimenten uit te delen aan nieuwkomers die hard hun best doen om in te burgeren. Daarnaast dienen deze succesverhalen als voorbeeld en stimulans voor andere nieuwkomers en draagt het bij aan positieve beeldvorming. Met het gevoel zélf eigenaar te zijn van hun toekomst en integratieproces, geven zij zélf inrichting aan hun leven. Ook levert het de gemeente Arnhem waardevolle informatie op om het integratieproces te optimaliseren.

Op 30 november vond de uitreiking plaats bij Stadslandbouw Mooieweg. Nadat de nieuwkomers hun certificaat en cadeaus van Natuurcentrum Arnhem overhandigd kregen, hebben zij samen met juryleden Mariël Hutten, Ali Majeed, Anwar Manlasadoon, Gert van Amersfoort en Ahmad Gidder én de leden van Netwerk Kleurrijk Groen een boom geplant, als symbool voor de nieuwe wortels die zij aan het schieten zijn in de gemeente. Dit mochten zij doen samen met dierbaren en mensen die hebben bijgedragen aan hun inburgeringsproces. Bovendien kregen de nieuwkomers een boerenkoolpakket mee van Stadslandbouw Mooieweg. Helaas kon wethouder Paul Smeulders niet aanwezig zijn, maar ook voor hem is er een boom geplant.

De pluimhouders waren zeer enthousiast en dankbaar voor de erkenning die zij krijgen via dit project. Na afloop volgde een borrel met een stukje taart om hun successen te vieren. In een korte periode hebben de pluimhouders hun plek in Arnhem weten te vinden en zijn ze daarnaast anderen gaan helpen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of als tolk. Door hun successen te vieren via deze pluimen hopen we zowel een stimulans te creëren voor andere nieuwkomers die het misschien lastig vinden om goed te integreren, als een brug te slaan tussen hen en de ontvangende Nederlandse samenleving.

In de aftermovie ziet u hoe het was:

Effectenarena Armoede voor Spring Kinderopvang

Op 17 oktober 2023 kwamen ketenpartners uit de kinderopvang regio Helmond bijeen voor een effectenarena over armoede, georganiseerd door Bureau Wijland en Spring Kinderopvang. Daarin werkten zij samen aan oplossingen om alle kinderen een gelijke start te geven en het taboe rondom armoede te doorbreken. De aanwezigen gingen naar huis met positieve energie, concrete ideeën en nieuwe vormen van samenwerking tussen ketenpartners.

Ter afsluiting tekenden Annet van Zon en Yolanda Piek namens Spring een Verklaring van Inzet. Zij beloofden o.a.:

  • te werken aan een open setting waarin betrokkenen bij Spring vrij kunnen (durven) spreken over het hebben van financiële problemen;
  • zich in te zetten voor een gelijke start voor álle kinderen, ongeacht sociaal-economische situatie;
  • medewerkers op alle niveaus te ondersteunen in de uitvoering hiervan.

Dank aan Spring Kinderopvang, Annet van Zon, Yolanda Piek, Malika el Mouridi, Stella de Swart, Arian van Rijssen, Lula Teclom, Sjoerd Veenman en alle aanwezigen.

Video volgt, gemaakt door Fraaij Design.


“Zo’n effectenarena is een goede vorm om het thema in te bespreken. Zo kom je verder dan alleen praten over.” – ketenpartner kinderopvang uit Helmond