Kleurrijke Energieambassadeurs Nijmegen

De gemeenten Nijmegen is van plan om van fossiele brandstoffen (gas) naar groene energie over te gaan. Ze streven naar een aardgasvrije en energieneutrale stad in 2045. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij overheden, maar ook bij burgers. Graag betrekken wij jullie hierbij: mensen met diverse achtergronden kunnen hierin een rol spelen!

In Nijmegen is er een samenwerking tussen Bureau Wijland, Huis van Compassie, en Klimaatverbond Nederland, in opdracht van de gemeente Nijmegen, om deze doelen te behalen.

Het idee van Kleurrijke Energieambassadeurs is hieruit ontstaan. Wij roepen u op om Kleurrijke Energieambassadeur te worden!

Wat doet een Kleurrijke Energieambassadeur?

Als Kleurrijke Energieambassadeur volgt u een cursus en krijgt u inzicht in de verschillende aspecten van energiegebruik. U informeert mensen in uw stad over belang van energie besparen en de energietransitie. Bijvoorbeeld tijdens het organiseren van een bijeenkomst of excursie. Verder geeft u gevraagde/ongevraagde adviezen aan gemeenten, woningcorporaties, bewoners van Nijmegen, bewonersorganisaties en andere organisaties.

Op deze manier doet u iets waardevols, helpt u anderen om op een heel praktische manier geld te besparen en hiermee bij te dragen aan een beter milieu. U leert daarbij ook van mensen met diverse achtergronden en zij leren van u!

Wat vragen we van u? U:

  • hebt interesse in energiebesparing en duurzame energie
  • helpt graag mensen in uw buurt/stad om geld op de energierekening te besparen en draagt zo ook bij aan minder CO2 uitstoot en aan een beter klimaat
  • wil overheden en woningcorporaties ondersteunen om bewoners beter te betrekken bij energievraagstukken in de buurt en in de stad, met een focus op inclusief denken en handelen
  • wil bewoners aan het denken zetten over hun energieverbruik
  • bent bereid u voor langere tijd in te zetten voor het project, gedurende een periode van ongeveer 8 maanden

U hoeft geen bepaalde opleiding of werkervaring te hebben. Iedereen is welkom! Aan de cursus zitten geen kosten verbonden. Wij verwachten half april te kunnen starten met de cursus.

Wat hebben wij u te bieden:

  • Een divers team van energieambassadeurs
  • Deskundige begeleiding
  • Onkosten- en reiskostenvergoeding
  • Een interessant trainingsprogramma 
  • Een prettige werkplek en een gezellige sfeer 

Mocht u interesse hebben in de cursus of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
Jitske Broers via: kleurrijke-energie@bureauwijland.nl