Kleurrijke Energieambassadeurs Nijmegen


Nieuwe cursus in Nijmegen!
In het voorjaar van 2023 starten wij met een nieuwe cursus in Nijmegen, speciaal voor Nijmeegse vrouwen met een migratieachtergrond. Meer informatie vindt u op de flyer.
Voor meer informatie, mail naar: energie@bureauwijland.nl


We zitten in een energietransitie. In deze tijd van klimaatverandering en hoge energieprijzen is het voor alle burgers, organisaties en overheden belangrijk om bewust om te gaan met energie.

Ook de gemeente Nijmegen maakt stappen om van fossiele brandstoffen (gas) naar groene energie over te gaan. Ze streven naar een aardgasvrije en energieneutrale stad in 2045. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij overheden, maar ook bij burgers. Graag betrekken wij jullie hierbij: mensen met diverse achtergronden kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren!

Daarom heeft Bureau Wijland, in samenwerking met Huis van Compassie, en Klimaatverbond Nederland, het project “Kleurrijke Energieambassadeurs” ontwikkeld. Inmiddels is er één cursus gehouden in Nijmegen en twee in Arnhem. In beide steden zijn we bezig met een nieuwe. Daarnaast is er een methodiekbeschrijving ontwikkeld, om het concept ook in andere plaatsen te kunnen uitrollen.

Wat is een Kleurrijke Energieambassadeur?

Een Kleurrijke Energieambassadeur is een sleutelfiguur in de wijk die andere mensen (met verschillende achtergronden) informeert en stimuleert duurzaam om te gaan met energie.

Als Kleurrijke Energieambassadeur volgt u een cursus, waarin u inzicht krijgt in de verschillende aspecten van de energietransitie en energieverbruik. Ook leert u hoe u anderen met uw boodschap kunt bereiken.
Met de kennis uit de cursus bedenkt u een plan voor uw eigen activiteit. Hierbij wordt u geholpen door Bureau Wijland, de docenten, en de andere deelnemers. De focus op het bereiken van mensen met diverse (culturele) achtergronden, of andere groepen die nog niet met energie bezig zijn.

Zo’n activiteit kan vele vormen aannemen. U kunt bijvoorbeeld een bijeenkomst of excursie organiseren om mensen in uw stad te informeren over belang van energie besparen. Of u geeft (on)gevraagde adviezen aan gemeenten, woningcorporaties, bewoners van Nijmegen, bewonersorganisaties en andere organisaties. Het is dus aan u om te beslissen hoe u uw ambassadeurschap vorm wil geven.

Zo helpt u anderen om geld en energie te besparen, en draagt u bij aan een beter klimaat! U leert van mensen met andere achtergronden, en zij leren van u.

Wat vragen we van u?

 • u hebt affiniteit met duurzaamheid en natuur
 • u hebt interesse in energiebesparing en duurzame energie
 • u helpt graag mensen in uw buurt/stad om geld op de energierekening te besparen en draagt zo ook bij aan een beter klimaat
 • u wil overheden en woningcorporaties ondersteunen om bewoners beter te betrekken bij energievraagstukken in de buurt en in de stad, met een focus op inclusief denken en handelen
 • u wil bewoners aan het denken zetten over hun energieverbruik
 • u bent bereid u voor langere tijd in te zetten als Energieambassadeur, na afloop van de cursus

U hoeft geen bepaalde opleiding of werkervaring te hebben. Iedereen is welkom! Aan de cursus zitten geen kosten verbonden. Wij verwachten half april te kunnen starten met de cursus.

Wat hebben wij u te bieden:

 • Een interessant trainingsprogramma (5 bijeenkomsten van 3 uur)
 • Een divers team van Energieambassadeurs
 • Deskundige begeleiding
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Een prettige werkplek en een gezellige sfeer 
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding

De cursus is vrijwillig en gratis. Een bepaalde opleiding of werkervaring is niet nodig, wel een basisvaardigheid Nederlands. Het spreken van andere talen is een voordeel.

Mocht u interesse hebben in de cursus of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Jitske Broers via: energie@bureauwijland.nl


Modules:

Module 1: Introductie en mentale gezondheid. Wat is een Kleurrijke Energieambassadeur? Wat kan je doen? Ook hebben we aandacht voor mentale gezondheid. Want om je eigen activiteiten te ondernemen, moet je goed in je vel zitten en je veilig voelen in de groep.

Module 2: Inspiratiebronnen voor duurzaam leven. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat motiveert ze om zorg te dragen voor natuur en milieu? We kijken naar alle redenen die mensen hebben om duurzaam te leven: religieus, financieel, voor hun kinderen…

Module 3: De energietransitie. Wat houdt de transitie naar duurzame energie in? Welke duurzame vormen van energie zijn er? Je leert waarom de energietransitie belangrijk is en wat jouw eigen aandeel daarin is.

Module 4: Energie besparen. In deze module leer je hoe je zelf energie kan besparen in je eigen huis en tuin. Je krijgt praktische tips.

Module 5: Communicatie. Hoe kan ik andere mensen activeren om ook duurzaam om te gaan met energie? Je leert hoe je jouw boodschap kan formuleren, en communiceren naar mensen in jouw omgeving.