‘Vriend van’ Shelter City Nijmegen

‘Vriend van’ Shelter City Nijmegen (SCN) houdt in dat mensen die zich interesseren in SCN ‘bevriend’ kunnen worden met de organisatie door middel van een jaarlijkse donatie van 25 euro. Om op die manier de Shelter City gast een steuntje in de rug te geven tijdens haar/zijn verblijf, of eventueel erna.

Waar gaat het geld naartoe?

Het geld wat hiermee opgehaald wordt, zal direct worden geïnvesteerd in de gast. Op vlakken waarvan wij het idee hebben dat nog extra aandacht aanbesteed zou kunnen worden tijdens het Shelter City Nijmegen verblijf, zoals  psychosociale zorg of cursussen/educatieve doeleinden. Verder zal dit geld gebruikt worden ter ondersteuning van projecten in het thuisland na het verblijf van de voormalige gasten.

Hoe werkt het?

U kan zich aanmelden door een mailtje te sturen naar sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl. Vervolgens ontvangt u éénmalig een betaalverzoek van 25 euro. Na een jaar zult u een mail ontvangen met de vraag of u de vriendschap met nog een jaar wilt verlengen. U zit dus niet vast aan een automatisch doorlopend lidmaatschap, het is geheel vrijblijvend.

Wat krijgt een vriend van SCN hiervoor terug?

Een vriendschap heeft natuurlijk twee kanten. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke inzage is in waar het gedoneerde geld naartoe gaat, en onze ‘vrienden’ echt te betrekken bij SCN en de doelen waar onze mensenrechtenactivisten voor strijden. Om deze vriendschappelijke, wederzijdse waardering en betrekking te onderhouden zijn er de volgende mogelijkheden opgesteld:

  • Nieuwsbrief: Om de ‘vrienden’ van Shelter City Nijmegen goed op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken kunnen we u per kwartaal een nieuwsbrief opsturen. Hierin geven we updates over waar Shelter City zich mee bezig houdt. Maar eventueel ook updates over oude gasten waar wij van op de hoogte zijn.
  • Lezingen: Als ‘vriend’ van SCN kunt u worden uitgenodigd voor lezingen en eventuele evenementen die wij organiseren.

In de e-mail waarmee u zich aanmeld als ‘vriend van’ kunt u aangeven of u de nieuwsbrief /uitnodigingen voor lezingen wil ontvangen of niet.

Het project team van Shelter City Nijmegen met een boom gepland voor voormalige gast William uit Oeganda. Een van de projecten waar SCN geld voor heeft opgehaald is het financieren van een Nijmegen Forest in Oeganda. Het geld van de ‘Vrienden van’ kan aan vergelijkbare projecten worden besteed.