Academie voor Kleurrijk Leiderschap

Bureau Wijland biedt de leergang Kleurrijk Leiderschap aan, een unieke post-HBO opleiding voor professionals met leiderschapstalent en ambitie.

Pluriformiteit in culturele en religieuze achtergrond, gender en seksuele geaardheid typeert onze samenleving. Dit vraagt om moderne leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij en die vanuit een diversiteitperspectief sturing kunnen geven aan een organisatie of een project. De rode draad in de leergang vormt de vraag:

Hoe zet ik mijn betrokkenheid om in invloed?

In de leergang staan drie leerlijnen centraal:

  • persoonlijk effectiviteit in leiderschap
  • strategische planvorming
  • diversiteitbeleid

Deze leerlijnen krijgen vorm aan de hand van acht inspirerende modules, interactieve opdrachten en begeleiding op maat. In een interculturele setting krijgt u instrumenten aangereikt om vanuit een adviserende of bestuurlijke functie verantwoordelijkheid te dragen voor een project of organisatie en invloed uit te oefenen in de publieke of internationale arena.
De Academie voor Kleurrijk Leiderschap is gecertificeerd door Stichting Permanente Educatie Nederland.                  

In september 2021 is gestart met de achtste leergang van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap. Tien enthousiaste deelnemers zijn begonnen aan deze leergang. Maart 2023 zal de negende leergang starten.

Voor meer informatie:

Folder Academie voor Kleurrijk Leiderschap

Overzicht modulebeschrijvingen

Of neem contact op via kleurrijkleiderschap@bureauwijland.nl.

De trainingen en leergangen van Bureau Wijland staan geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) Klik hier voor meer informatie over de CRKBO kwaliteitsregistratie.