Trajectregie voor Statushouders

Hieronder treft u de eindrapportage van de pilot Trajectregie voor Statushouders Nijmegen.

Als drie organisaties, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Bindkracht 10 en Bureau Wijland, zijn wij in maart 2017 gestart met een pilot Trajectregie voor Statushouders Nijmegen. Gezamenlijk werd er gestreefd naar het optimaliseren van het integratieproces en naar een succesvolle aansluiting van ingezette instrumenten op individuele wensen en behoeften van de statushouders. De voornaamste doelstellingen hierbij waren:

  • Het optimaliseren van het integratieproces van statushouders;
  • Het verbeteren van aansluiting van instrumenten en projecten op de wensen en behoeften van statushouders; en
  • Het bevorderen van coherentie en samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties.

De pilot is eind 2019 afgerond. Wij kijken terug op een plezierige samenwerking met verschillende organisaties met wie wij gedurende deze pilotperiode hebben gewerkt.

Wij hopen dat de gemeente Nijmegen en alle betrokken organisaties in het werkveld van integratie zich blijven inzetten voor een goede en duurzame integratie van nieuwkomers in de gemeente Nijmegen en daarbij de aanbevelingen uit deze eindrapportage meenemen bij de vaststelling en uitvoering van hun beleid en werkzaamheden.