Mijn Arnhemse Successen

Mijn Arnhemse Successen is een project dat aandacht schenkt aan de successen die nieuwkomers op weg naar hun integratie boeken. In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Bureau Wijland dit project – in samenwerking met andere organisaties – opgezet. Het doel is om nieuwkomers die zich uitmuntend inzetten voor hun inburgering, hiervoor te belonen. Dit staat direct in lijn met de inburgeringswet, waarin het belang van stilstaan bij succesverhalen van nieuwkomers wordt onderstreept. 

Het doel van dit project is meervoudig. Ten eerste willen we hiermee nieuwkomers die hard hun best doen om in te burgeren in de spotlights zetten. Daarnaast dienen deze succesverhalen als voorbeeld en stimulans voor andere nieuwkomers. Met het gevoel zélf eigenaar te zijn van hun toekomst en integratieproces, geven zij zélf inrichting aan hun leven. Bovendien draagt Mijn Arnhemse Successen bij aan de positieve beeldvorming over nieuwkomers en het uitdragen hiervan naar de samenleving als geheel. Nieuwkomers die het inburgeringsproces met bovengemiddeld succes doorlopen, verdienen volgens ons dan ook een pluim.


Kandidaten gezocht!

Bij het inventariseren van de successen van nieuwkomers in de regio Arnhem hebben we jouw hulp nodig. Ken je iemand die zich uitzonderlijk hard heeft ingezet voor zijn of haar inburgering op welke manier dan ook? Iemand die bijvoorbeeld heel snel de taal heeft geleerd, zich zeer betrokken maatschappelijk inzet, of opvallend succesvol is in zijn of haar werkveld? Stuur ons dan een korte motivatie van maximaal 150 woorden waarin staat waarom deze persoon een pluim verdient, zijn of haar naam en contactgegevens, en nomineer deze persoon!

Dit project is uitsluitend bedoeld voor nieuwkomers die zich de afgelopen 5 jaar op enigerlei wijze hebben onderscheiden tijdens hun inburgeringsproces op het gebied van sociale integratie, arbeidsparticipatie, taal of maatschappelijke betrokkenheid.

Een jury, bestaande uit Mariël Hutten (Arnhem voor Vluchtelingen en Buddy to Buddy), Ali Majeed (Gemeente Arnhem), Gert van Amersfoort (VluchtelingenWerk) en Anwar Manlasadoon (Columnist), buigt zich over de nominaties en selecteert de kandidaten die een pluim zullen ontvangen. Naast het uitreiken van certificaten mogen de pluimhouders een boom planten, als symbool voor hun nieuwe wortels in de gemeente.

De deadline om kandidaten aan te melden is 29 september 2023. De ceremonie waarbij de winnaars een pluim ontvangen, zal in het najaar plaatsvinden. Stuur deze oproep vooral door naar vrienden of collega’s die zich in een relevant werkveld of netwerk bevinden!.

Als je verder nog vragen hebt, of als je meer informatie wilt over dit project, neem dan contact op met Ischa Reijnen (i.reijnen@bureauwijland.nl).

Met vriendelijke groet, mede namens de jury van Mijn Arnhemse Successen,

Ahmad Gidder – afdelingshoofd Bureau Nieuwkomers van Gemeente Arnhem
Qader Shafiq – directeur Bureau Wijland
Ischa Reijnen – projectcoördinator Mijn Arnhemse Successen