Participatieverklaringstraject

Alle nieuwkomers in Nederland zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Hiermee geven deze nieuwe Nederlanders aan dat ze weten wat belangrijk is in Nederland en dat ze weten welke rechten, plichten en vrijheden er in Nederland gelden. Iedere gemeente nodigt de nieuwkomers uit om de participatieverklaring in de gemeente te ondertekenen.

Bureau Wijland biedt de opzet en uitvoering van een training ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring. Deze training is gericht op zowel statushouders als gezinsmigranten. Tijdens interactieve bijeenkomsten maken nieuwkomers kennis met de kernwaarden van de democratie en worden zij geïnformeerd over hun rechten, plichten en vrijheden in de Nederlandse samenleving. De methode van Bureau Wijland biedt veel ruimte voor individuele leerdoelen en biedt nieuwkomers handvatten om te werken aan een succesvolle sociale integratie en arbeidsparticipatie. Voor de bijeenkomsten doen wij een beroep op onze professionele trainerspool, die bestaat uit trainers met een migratieachtergrond. Bureau Wijland heeft dit traject al meermaals succesvol uitgevoerd in de gemeente Arnhem.

Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: pvt@bureauwijland.nl