Bijeenkomsten participatieverklaring

Alle nieuwkomers in Nederland zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Hiermee geven deze nieuwe Nederlanders aan dat ze weten wat belangrijk is in Nederland en dat ze weten welke rechten, plichten en vrijheden er in Nederland gelden. Iedere gemeenten nodigt de nieuwkomers uit om de participatieverklaring in de gemeente te ondertekenen.

Bureau Wijland heeft een training ontwikkeld om nieuwkomers voor te bereiden op de ondertekening van deze verklaring. Tijdens deze interactieve training maken nieuwkomers kennis met de participatieverklaring en de begrippen die daarin omschreven worden. Het rechtssysteem van Nederland wordt behandeld, er wordt aandacht besteed aan de vier pijlers van de Nederlandse democratie (vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie) en er wordt in gesproken over de rechten en plichten die deze pijlers met zich meebrengen. Door middel van opdrachten worden nieuwkomers zelf aan het werk gezet met deze begrippen. Aan het eind van de bijeenkomst zullen zij de participatieverklaring ondertekenen. De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers met een migratieachtergrond.

Wilt u meer weten over deze trainingen? Neem dan contact op.