Shelter City

Bureau Wijland is als lokale coördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van Shelter City Nijmegen. Als Shelter City biedt Nijmegen internationale mensenrechtenverdedigers tijdelijke opvang, training en veiligheid.

Bureau Wijland is opzoek naar een nieuwe stagiair(e) vanaf februari. Klik hier voor meer informatie over deze vacature.

Mensenrechtenverdedigers laten zich niet de mond snoeren en dat resulteert vaak in een moeizame en risicovolle strijd. In veel landen worden ze monddood gemaakt, bedreigd, gearresteerd, soms verdwijnen zij of worden ze gemarteld. Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk worden bedreigd, komen ze in aanmerking voor een tijdelijk verblijf in één van de twaalf Nederlandse Shelter Cities.

Shelter City Nijmegen: Team en Partners

Bureau Wijland stelt, in samenwerking met diverse lokale partners zoals de Radboud Universiteit, gemeente Nijmegen, SSH&, Driestroom, Radboud In’to Languages en Amnesty Nijmegen een programma samen om de mensenrechtenverdediger tot rust te laten komen, te ondersteunen met kennis en een netwerk en ons meer te leren over het belangrijke werk dat zij doen. In Nijmegen kunnen ze in vrijheid spreken en herinneren ze ons eraan dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Door de trainingen en opgedane contacten kunnen mensenrechtenverdedigers zich beter wapenen en keren ze sterker terug naar het thuisland.

Shelter City is een landelijk initiatief van Justice & Peace en wordt gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nijmegen is een van de twaalf steden in Nederland die zich een Shelter City mag noemen. Voor meer informatie zie: www.sheltercity.nl.


Het project team. V.l.n.r. Marijke Delemarre, Else Giesbers, Maria Ruyssenaars, Hélène van der Sijp, Qader Shafiq, Jan Ruyssenaars, Eva Rieter, William (10e gast), Harry de Ridder en Yara Bon.

Om Shelter City Nijmegen mogelijk te kunnen maken, wordt er gewerkt met een project team. Dit project team bestaat uit de volgende mensen: Qader Shafiq (directeur Bureau Wijland), Yara Bon (projectcoördinatie), Kay Hollanders (stagiair), Eva Rieter en Marijke Delemarre (Radboud Universiteit), Harry de Ridder en Hélène van der Sijp (Amnesty Nijmegen), Suzan Goes en Tess van Bommel (Justice & Peace), Jan en Maria Ruyssenaars (vrijwilligers) en Jack Broeksteeg (Gemeente Nijmegen).

11e Shelter City gast: Nataliia

Op dit moment ontvangt Nijmegen mensenrechtenverdediger Nataliia, een journaliste uit Rusland. Als onderzoeksjournalist brengt zij de verhalen naar buiten van mensen die dat zelf niet kunnen, en stelt zij problemen in de samenleving aan de kaak.

Nataliia werkt in een team van activisten en journalisten bij Equality, Dignity, Pride. Tot voor kort was zij betrokken bij Woman Prison Society, een groep die staat voor het beschermen van de rechten van vrouwen, kinderen en LHBTI-groepen in gevangenschap. Door haar werkzaamheden ervaart zij problemen in haar thuisland, die het werk op hun beurt weer moeilijk voor haar maken.

De drie maanden te gast in Nijmegen wil Nataliia gebruiken om tot rust te komen, kennis op te doen en bewustwording te creëren onder Nijmegenaren over mensenrechten. Tijdens haar tijd in Nijmegen zou zij graag kennis willen maken met mensen, bedrijven, non-gouvernementele organisaties en instituties die ook geïnteresseerd zijn in de mensenrechtenstrijd, LHBTI-emancipatie en de strijd in Rusland. Bovendien wil zij in contact komen met mensenrechten organisaties om zo haar algemene kennis hierover te verbreden.

Acties voor Shelter City en haar gasten

Shelter City Nijmegen heeft dit voorjaar, toen Nataliia niet kon komen vanwege de plotselinge corona-uitbraak, niet stilgezeten en is een actie gestart om geld in te zamelen voor voormalige gasten die bij ons in Nijmegen hebben verbleven. Op zaterdag 11 juli vond de aftrap van de Solidariteitswandeling Land van Ooij plaats. Op deze dag hebben 35 wandelaars deelgenomen en in solidariteit met mensenrechtenverdedigers gewandeld op afstanden variërend van 16 tot 25 kilometer. Gedurende de rest van de maand juli was het mogelijk om ook deze routes af te leggen en een donatie te doen aan Shelter City Nijmegen. Dankzij deze actie is er totaal €2.500 opgehaald! Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de voormalige Shelter City gasten van Nijmegen. Zij zijn u hiervoor heel erg dankbaar in de moeilijke tijd die de corona pandemie veroorzaakt heeft.

De wandelroutes, inmiddels ook aangevuld met routes van 5, 10 en 30 km, zijn hieronder te downloaden. Zo kunt u van een mooie wandeling door de omgeving van Nijmegen genieten.

Ter ere van het 5-jarige jubileum van Shelter City Nijmegen vond er op dinsdag 3 december een symposium plaats in de Mariënburg bibliotheek. Een terugblik naar deze middag kunt u hier vinden.

Contactinformatie:

Voor meer informatie over Shelter City Nijmegen kunt u zich wenden tot:

Yara Bon via y.bon[at]bureauwijland.nl en Kay Hollanders via sheltercitynijmegen[at]bureauwijland.nl

Voor het lesmateriaal dat de scholengoep van Amnesty Nijmegen maakt over de gasten van Shelter City Nijmegen, klik hier.