Leergang Kleurrijk Groene ambassadeurs

De leergang Kleurrijk Groen slaat een brug tussen culturele diversiteit en duurzaamheid. Je leert wat de invloed is van jouw handelen op jouw leefomgeving en de wereld, en hoe je anderen hierbij kan betrekken. De deelnemers leren hun omgeving te stimuleren om actief betrokken te zijn.  Daarnaast wordt getracht natuur- en milieuorganisaties te beïnvloeden om verschillende groepen in de samenleving meer bij natuur en duurzaamheid te betrekken.

Tijdens de leergang wordt er gewerkt aan het omzetten van groene kennis en betrokkenheid naar groene beïnvloeding. Om dit te bereiken staan de volgende leerlijnen centraal:

  • Vergroten van inzicht in de urgentie van milieubetrokkenheid
  • Vergroten van inzicht in strategisch denken en handelen
  • Vergroten van inzicht in projectontwikkeling en management van diversiteit om in de praktijk duurzame activiteiten uit te voeren

Na voltooiing van de leergang ontvang je het certificaat: ‘Kleurrijk groene ambassadeur’.

Voor wie

Heb jij affiniteit met natuur, duurzaamheid en diversiteit, bijvoorbeeld vanwege jouw migratieachtergrond? En heb jij de ambitie om met een gemotiveerde groep natuur en duurzaamheid breder onder de aandacht te brengen? Dan is deze leergang iets voor jou!

Urgentie

Steeds meer houden we ons bezig met de vraag hoe wij samen en in evenwicht met de natuur aan een duurzame wereld kunnen werken. Een groot deel van de samenleving is niet bij deze ontwikkeling betrokken. Burgers met een andere culturele achtergrond zijn voor natuur- en milieuorganisaties moeilijk te bereiken. Vaak wordt dan gedacht dat zij weinig affiniteit hebben met duurzaamheid en natuur. Maar is deze veronderstelling wel juist? Het is daarom belangrijk te weten hoe dit onderwerp leeft binnen deze groepen en hoe deze groepen en milieuorganisaties elkaar kunnen treffen.

Met de leergang Kleurrijk Groen streeft Bureau Wijland ernaar groepen met diverse (migratie)achtergronden te betrekken bij duurzaamheid en natuur. Dit gebeurt o.a. door Kleurrijk Groene ambassadeurs met diverse achtergronden op te leiden om duurzaamheid toegankelijker te maken voor meer groepen in de samenleving. De Kleurrijk Groene ambassadeurs werken aan het informeren en bewust maken van deze groepen én als adviseurs voor bijvoorbeeld milieuorganisaties.

Praktisch

Begin 2022  start de leergang Kleurrijk Groen in Nijmegen, op initiatief van Bureau Wijland,  in samenwerking met Netwerk Kleurrijk Groen. De leergang wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Nijmegen.

Er worden zes bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over een periode van drie maanden, inclusief een excursie. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 13.30 tot 19.30 uur en voor eten wordt gezorgd.

Deelname aan de leergang is gratis!

Tijdens de leergang werken de deelnemers aan een persoonlijke opdracht. Bijvoorbeeld om het klimaatbewustzijn in hun omgeving te vergroten of om natuur- en milieuorganisaties te stimuleren hun ledenbestand te verbreden. Om de ideeën voor de opdracht te realiseren is er voor elke deelnemer budget beschikbaar.

Module inhoud

In de vijf modules zal op verschillende aspecten van duurzaamheid worden ingegaan maar de focus zal ook liggen op beïnvloedingstechnieken en praktische toepassing van de vergaarde kennis.

Module 1: Introductie en urgentie en de groene ambassadeur 

In de eerste module zullen we met elkaar en het onderwerp kennismaken. We zullen met elkaar nadenken over de relatie tussen diversiteit en duurzaamheid en het belang van deze relatie voor de samenleving.

Module 2: Menselijk handelen in relatie tot milieu
De tweede module staat in het licht van kennisvergaring over het menselijk aandeel in duurzaamheid en op welke manier iedereen zijn steentje kan bijdragen aan een beter milieu.

In deze module gaan we in op o.a. energie en energietransitie, afval en afvalpreventie. Naast inzicht hierin is het ook belangrijk dat deze kennis wordt uitgedragen naar mede-Nijmegenaren. Vragen die aan bod komen zijn o.a.: welke (duurzame) energiebronnen zijn er? In hoeverre verschillen deze bronnen wat het energieverbruik betreft? Welke vormen van duurzame mobiliteit dragen bij aan een beter klimaat? Welke betekenis heeft afvalpreventie voor een beter milieu en hoe kan de mens hieraan bijdragen?

Module 3: Ethiek en ecologie; Inspiratie en motivatie 

In module drie kijken we met elkaar naar de ethiek achter ecologie. Deelnemers worden bewust van het belang van meer natuur in hun omgeving en de wisselwerking met de natuur: Als jij goed bent voor de natuur is de natuur goed voor jou.

Module 4: Economie en duurzaamheid; meer dan geld alleen  

In module vier wordt er op een interactieve manier gekeken naar de invloed van de economie op duurzaamheid en vice versa. Ook zullen we kijken naar de voordelen van een duurzame onderneming met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Module 5: Strategie en beïnvloedingsvaardigheden 

In deze vijfde module zal de vraag ‘Hoe zet ik kennis om in invloed?’ aan bod komen. Naast het bespreken van strategieën om de invloed van deelnemers maximaal te benutten en het praktisch oefenen van beïnvloedingsvaardigheden zullen deelnemers werken aan hun opdracht en daar een plan van aanpak voor maken; met hulp van onze vaardige docenten. Voor de facilitering van de projecten is per deelnemer budget beschikbaar.

Module 6: afsluiting en certificaten presentatie van projecten 

De laatste bijeenkomst is een feestelijke; deelnemers presenteren ter afsluiting van de leergang de uitwerking van hun eigen opdracht en ontvangen hiervoor een certificaat.

Eerdere jaargangen van de leergang

In het najaar van 2018 is begonnen met de eerste editie van de leergang. Deze is erg positief beoordeeld en vanuit deze editie zijn prachtige groene initiatieven ontstaan. Op verschillende manieren hebben deelnemers hun invloed op hun omgeving ingezet. Vanuit deze leergang is het succesvolle ‘Netwerk Kleurrijk groen’ ontstaan; meer over dit netwerk is te lezen op onze site.

Enkele oud-deelnemers over hun deelname:

 “De Leergang was voor mij een eye opener. Ik heb geleerd en gezien wat er gebeurt op onze planeet door ons eigen gedrag. Tevens ben ik mij bewust geworden wat ik persoonlijk kan doen om bij te dragen aan een beter klimaat. Ik kijk met dankbaarheid terug wat ik allemaal heb geleerd tijdens de leergang. Echt een aanrader.” – Mary Goma

“Mijn leeftijd maakt mij grijs, maar van binnen ben ik groen. Dit geeft mij plezier, want als mens horen wij gewoon bij de natuur. Via de Leergang Kleurrijk Groen ben ik een stap verder gekomen om de waarde van de aarde beter te kennen.” – Mohadin Molly

“De Leergang Kleurrijk Groen vond ik interessant en leerzaam. Ik heb veel geleerd over duurzaamheid en milieu.” – Cindy Chan

Ben jij geïnteresseerd in de leergang en wil je er meer over weten? Of je gelijk inschrijven?

Neem dan contact op via kleurrijkgroen@bureauwijland.nl