Leergang Kleurrijk Groen

In samenwerking met de gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen, museum voor natuur- en cultuurhistorie De Bastei en Gelderse Natuur en Milieu Organisatie, heeft Bureau Wijland in 2018-2019 de eerste editie van de Leergang Kleurrijk Groen georganiseerd.

Urgentie
Bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en de individuele verantwoordelijkheid daarvoor is een onderwerp dat leeft bij veel hoogopgeleide burgers. Het lijkt daarmee een luxe om bezig te zijn met de vraag hoe wij samen en in evenwicht met de natuur kunnen leven. Hierdoor lijkt een groot deel van de samenleving niet betrokken te zijn.
Mensen met een andere culturele achtergrond zijn voor natuur- en milieuorganisaties moeilijk te bereiken en lijken weinig affiniteit te hebben met duurzaamheid en natuur. Klopt het dat de Nederlanders met andere culturele achtergronden niet betrokken zijn? Hoe leeft dit onderwerp binnen deze groepen en hoe kunnen de verschillende gemeenschappen en milieuorganisaties elkaar treffen?

Met de leergang Kleurrijk Groen streeft Bureau Wijland ernaar diverse culturele gemeenschappen te betrekken bij duurzaamheid en natuur. Dit doen wij door Kleurrijk Groene ambassadeurs met diverse culturele achtergronden op te leiden om duurzaamheid toegankelijker te maken voor hun achterban. De Kleurrijk Groene ambassadeurs werken aan het informeren en bewust maken van hun achterban en als adviseurs voor diverse natuur- en milieuorganisaties.

Wat
Bureau Wijland organiseerde in het najaar van 2018 de eerste editie van de leergang Kleurrijk Groen. Door middel van de leergang worden de deelnemers toegerust met kennis en praktische handvatten om hun groene betrokkenheid om te zetten in groene beïnvloeding. Zij zullen als brug fungeren tussen hun achterban en natuur- en milieuorganisaties.
In het programma staan drie leerlijnen centraal:
1. Urgentie: Inzicht in de urgentie van milieu bewustzijn en inzicht in de natuur en milieubeleid (lokaal en mondiaal);
2. Strategie: Inzicht in strategisch denken en handelen m.b.t. beïnvloeding
3. Persoonlijke ontwikkeling: Inzicht in projectontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling als Kleurrijkgroene ambassadeur.

Naast de theoretische invulling van het programma, is er ook uitgebreid aandacht voor de praktijk. Dit wordt ingevuld door excursies, bedrijfsbezoeken en gastdocenten die aan de hand van hun praktijkervaringen hun visie op duurzaamheid geven. Daarnaast voert iedere deelnemer een zelfgekozen opdracht uit waarin de theorie omgezet wordt naar praktijk; van denken naar doen.

Voor wie
Voor mensen met diverse culturele achtergronden die zich betrokken voelen bij duurzaamheid. De deelnemers zijn middelbaar of hoogopgeleid en hebben affiniteit met groen en duurzaamheid. Zij hebben affiniteit met en ambities om in de natuur- en milieusector te ondernemen of als vrijwilliger betrokken te zijn. Zij zijn bereid zich voor vier maanden te committeren aan de leergang en de activiteiten van Kleurrijk Groen.

Voor meer informatie over de Leergang Kleurrijk Groen e-mail naar kleurrijkgroen[at]bureauwijland.nl.