Kleurrijk Groen

Klimaatverandering, natuur en duurzaamheid zijn onderwerpen die veel en steeds meer aandacht krijgen, en waar burgers bij betrokken moeten worden om samen tot een duurzame samenleving te komen. Toch is het niet vanzelfsprekend voor mensen in moeilijke sociaal economische posities om hierbij aan te sluiten. Met Kleurrijk Groen laat Bureau Wijland natuur en duurzaamheid breder aansluiten bij Nijmeegse burgers met diverse culturele achtergronden, omdat wij erin geloven dat een duurzame wereld alleen bereikt kan worden met ieders inzet. Daarnaast zetten wij ons in dit onderwerp te agenderen bij beleidsmakers en pogen daarmee bij te dragen aan een inclusiever beleid.

Eerste bijeenkomst Kleurrijk Groen Nijmegen. 
Foto: Jeroen van Heijningen (www.jeroenvanheijningen.nl)

Bureau Wijland ondersteunt met Kleurrijk Groen diverse activiteiten met als doel de verbinding tussen diversiteit en duurzaamheid te bewerkstelligen. Een zeer divers publiek wordt betrokken bij onder andere natuurexcursies, fietsparcours en voorlichtingen over duurzaam energiegebruik en afval.

Naast deze activiteiten zijn er 19 Kleurrijk Groene Ambassadeurs opgeleid tijdens twee edities van Leergang Kleurrijk Groen. De deelnemers zijn opgeleid om als brug te fungeren tussen hun migrantennetwerken en de thema’s natuur en duurzaamheid. Daarnaast zijn de leden van het netwerk ook bereid om advies te geven aan partners, over hoe de diversiteit van de samenleving betrokken kan worden.

Zowel in Arnhem als in Nijmegen bestaat een ‘Netwerk Kleurrijk Groen’-groep met gemotiveerde vrijwilligers van verschillende achtergronden. Als u interesse heeft om zich aan te sluiten, neem dan contact op.

Heeft u vragen over Kleurrijk Groen? Neem dan contact op met Jitske Broers via kleurrijkgroen@bureauwijland.nl

Deelnemers eerste Leergang Kleurrijk Groen
Foto: Jeroen van Heijningen (www.jeroenvanheijningen.nl)