Kleurrijk Groen bij Kennisatelier inclusieve energietransitie

Op 20 juni 2022 organiseerde Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een kennisatelier over het thema ‘inclusie in de energietransitie’. Betrokken personen en organisaties gingen met elkaar in gesprek om ervaringen te delen en samen tot vernieuwende oplossingen te komen.

Maisam Haydary en coördinator van Kleurrijk Groen Jitske Broers waren uitgenodigd om een presentatie te geven over de cursus Kleurrijke Energieambassadeurs. Met deze cursus leidt Bureau Wijland, in samenwerking met Klimaatverbond Nederland en andere organisaties, sleutelfiguren met verschillende achtergronden op tot ‘Energieambassadeurs’. Vanuit die rol gaan zij in hun wijk of stad aan de slag met het creëren van bewustwording, inspraak en betrokkenheid bij de transitie naar duurzame energie. Zij richten zich op de groepen in de samenleving die nog niet bezig zijn met duurzaamheid of energie.

Bureau Wijland heeft op dit moment drie cursussen Kleurrijke Energieambassadeurs georganiseerd (één in Nijmegen en twee in Arnhem). De opgeleide Energieambassadeurs hebben in beide steden activiteiten ondernomen zoals voorlichtingsbijeenkomsten, wijkgesprekken, of hulp bij energiebesparing in huis. Zij blijven zich inzetten om hun stadsgenoten warm te maken voor duurzaam omgaan met energie.

Bent u benieuwd wat er uit de gesprekken van het kennisatelier is gekomen? Lees dan het artikel op hun website: https://www.kis.nl/artikel/inclusieve-energietransitie-vraagt-om-lef-en-creatieve-oplossingen

Leergang Kleurrijk Groen

Op 24 juni jl. is de tweede leergang Kleurrijk Groen van Bureau Wijland succesvol afgesloten. De acht deelnemers kregen hun Certificaat ´Kleurrijk Groene Ambassadeur´ uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van Wijland, de heer Wim Hompe.

De leergang is inmiddels in de wijde omgeving van Nijmegen maar ook daarbuiten een begrip. Via verschillende modules krijgen de deelnemers vaardigheden aangereikt om groene kennis om te zetten in groene invloed. Het doel van de leergang is de betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving.

Ontstaansgeschiedenis

De aanleiding voor het opzetten van de Leergang was een conferentie in 2017 in aanloop van de prijs die Nijmegen in 2018 zou krijgen als ‘European Green Capital’. Qader Shafiq, aanwezig op deze conferentie ter voorbereiding op groene activiteiten, zag overwegend een eenzijdig samengesteld gezelschap dat geen weerspiegeling was van de diverse Nijmeegse samenleving. Daar wilde hij verandering in brengen. Eind 2017 organiseerde hij een Ontmoetingsconferentie op een boot op de Waal waar ruim 100 personen met diverse (migratie)achtergronden aanwezig waren. Hier gingen vertegenwoordigers van verschillende (migranten)groepen aan de slag met duurzaamheidsthema’s in werkgroepen. Daarmee was de basis gelegd voor de opdracht aan Bureau Wijland: Maak natuur en duurzaamheid inclusief! De logische stap die volgde was het opzetten van de Leergang Kleurrijk Groene Ambassadeurs om groene kennis omzetten in groene invloed.

Twee succesvolle leergangen

In het jaar dat Nijmegen Groene Hoofdstad van Europa was (2018), werd de eerste leergang georganiseerd. De 11 deelnemers hebben toen verschillende activiteiten georganiseerd om betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden. In de tweede leergang  hebben acht enthousiaste deelnemers kennis en vaardigheden via deskundige gastdocenten opgedaan om eveneens betrokkenheid bij duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving. Na de cursus zijn zij aan de slag gegaan met hun eigen ideeën voor een duurzame activiteit met een diverse doelgroep. In acht modules is aandacht besteed aan: strategische invloed en beïnvloedingsvaardigheden, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, energie en energietransitie, inspiratie en motivatie, journalistieke tips, economie en duurzaamheid en de wereld van de bijen. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat zij aan activiteiten meehelpen of zelf uitvoeren in relatie tot het doel van de leergang.

De eerste activiteiten zijn al uitgevoerd: een rondleiding in de botanische tuin van de Hortus Nijmegen voor een groep met verschillende achtergronden en een natuurwandeling rond het Wijchens Meer in combinatie met ecodye. Afgelopen vrijdag kregen de deelnemers aan de tweede leergang hun certificaat in Droom! van museum De Bastei. De deelnemers werden verwelkomd door de directeur van Bureau Wijland, Qader Shafiq, en de moderator van de leergang Henk Moeniralam. De certificaten werden uitgereikt door Wim Hompe, bestuursvoorzitter van Bureau Wijland.

Netwerk Kleurrijk Groen

De deelnemers van de leergang maken deel uit van het Netwerk Kleurrijk Groen. Een netwerk waarin mensen met diverse achtergronden meewerken aan projecten of zelf activiteiten opzetten die samenhangen met natuur, duurzaamheid en diversiteit. Als ‘Kleurrijk Groene Ambassadeur’ wordt van hen verwacht dat zij zich zullen inzetten om natuur en duurzaamheid inclusiever te maken.

Kleurrijk Groen stond in 2021 op nummer 14 in de lijst van de Trouw Top 100 meest duurzame initiatieven in Nederland. De activiteiten van het netwerk zorgen ervoor dat het netwerk steeds meer zichtbaar wordt onder brede lagen van de bevolking in de stad.


Varen langs de geschiedenis

Op een zonovergoten junidag betraden meer dan 100 nieuwkomers de loopplank van  de Pannenkoekenboot aan de Waal. Oud-journalist van de Gelderlander Rob Jaspers gaf tijdens een tocht van ruim anderhalf uur uitleg over de geschiedenis van Nijmegen, de ontwikkelingen langs de rivier, het ontstaan van de nevengeul en de belangrijke rol die de waterweg heeft voor de stad. Terwijl het Nijmeegse landschap aan ze voorbij trok, genoten de passagiers die afkomstig zijn uit landen als Syrië, Eritrea, Iran en Oekraïne van het uitzicht, de verhalen en het middagje uit.

De meeste van de nieuwkomers volgen bij Bureau Wijland het traject voor de Participatieverklaring, als onderdeel van hun inburgering. Tijdens interactieve bijeenkomsten maken ze kennis met kernwaarden als gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit en participatie en gaan ze hierover in gesprek. Ze leren meer over hun rechten, plichten en mogelijkheden in Nederland. Ondertussen gaan ze actief aan de slag met hun individuele leerdoelen.

Carmen ontmoet burgemeester Bruls en wethouder Visser

Op dinsdag 21 juni 2022 ontmoette de 14e Shelter City Nijmegen gast Carmen de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en wethouder Grete Visser op het stadhuis van Nijmegen.

Carmen sprak tijdens deze gelegenheid over haar belangrijke werk in Venezuela. Zij gaf aan dat het strijden voor vrouwenrechten in haar thuisland niet als volwaardig wordt gezien, dus voor haar was deze ontmoeting een bijzonder moment. Daarnaast vertelde zij de burgemeester over haar verblijf hier en wat Nijmegen voor haar betekent. Volgens haar is de stad een plek waar alle verbindingen samen komen en waar persoonlijke ontwikkeling goed mogelijk is. Ook hebben zij gesproken over de situatie rondom vluchtelingen in Venezuela en de verschillen tussen grenzen in Europa en Latijns-Amerika.

Burgemeester Bruls en wethouder Visser waren onder de indruk van Carmens werk, omdat het strijden voor vrouwenrechten in de Venezolaanse samenleving niet zonder gevaar is. Het gesprek werd gevolgd door een korte rondleiding door het historische gedeelte van het stadhuis. Carmen, Shelter City Nijmegen en Bureau Wijland waarderen deze mooie en belangrijke bijeenkomst enorm!

Eerste activiteit Leergang Kleurrijk Groen 2022

Onlangs is de tweede Leergang Kleurrijk Groen afgerond. De Leergang is opgezet door Bureau Wijland in Nijmegen. Doel hiervan is de betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving. Van deelnemers aan de Leergang wordt verwacht dat zij een of meer activiteiten organiseren om deze betrokkenheid te verbreden.

Op 17 juni jl. werd op initiatief van de uit Djibouti afkomstige Awaleh Buuh een rondleiding verzorgd in de botanische tuin van de Hortus Nijmegen voor een groep met verschillende achtergronden. Dat gebeurde in samenwerking met vrijwilliger Cyril Hageman van de Hortus als gids. Na een korte algemene inleiding over historie, behoud en onderhoud van de tuin, liep de groep langs verschillende nagebootste landschappen in de tuin. Deze landschappen hebben ieder hun kenmerkende vegetatie.

Op bevlogen wijze vertelde de gids hoe er binnen deze vegetaties sprake is van plantengemeenschappen en ook van relaties tussen de aanwezige planten en dieren, zoals de bestuiving van planten en de symbiose tussen planten en schimmels. Naar analogie van de intentie van de Leergang merkte hij op: hoe meer individuen met verschillende achtergronden samenwerken in de natuur, des te groter onze kans is op een duurzame en leefbare wereld.

Terugblik Groen Doen

Het afgelopen jaar heeft Bureau Wijland negen wijkvergroeningsinitiatieven gefaciliteerd vanuit het project Groen Doen!

Zo zijn er o.a. insectenhotels gemaakt en plantenbakken aangelegd in Tolhuis, Malvert, en Wolfskuil, zijn er geveltuinen aangelegd in Bottendaal, wordt er een schoolplein vergroend in Hatertse Hei, en is er een workshop Syrisch koken gegeven in de Binder.

Wijkbewoners van diverse culturele achtergronden hebben initiatieven aangedragen en die gezamenlijk uitgevoerd. Hun projecten hebben geleid tot meer groen en sociale cohesie in de wijk, en verbinding tussen culturen.

Bureau Wijland en Kleurrijk Groen wil iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan Groen Doen! en wenst alle deelnemende projecten succes bij het vervolg.

Groen Doen was een samenwerking van Bureau Wijland met Stichting Green Challenges (nu Duurzaam aan de Waal), Lentekracht en Netwerk Kleurrijk Groen. Met Kleurrijk Groen willen wij onze verbindende activiteiten voor een groene en duurzame wereld voortzetten.

Vacature stagiair(e) Shelter City Nijmegen

Shelter City Nijmegen is een project waarbij bedreigde mensenrechtenverdedigers voor een periode van drie maanden in Nijmegen worden opgevangen. Dit project wordt gecoördineerd door Bureau Wijland. Mensenrechtenverdedigers kunnen hier in een veilige omgeving tot rust komen om met nieuwe energie terug te keren naar het eigen land om hun belangrijke werk voort te zetten. Tegelijkertijd zullen zij hier door middel van trainingen en cursussen meer kennis verkrijgen en een groter netwerk opbouwen, zodat zij sterker terug gaan. De Shelter City gasten zullen hier ook hun ervaringen delen door deel te nemen aan lezingen/debatten/congressen.

Vanaf september 2022 zal Nijmegen weer een Shelter City gast opvangen. Daarom zijn wij per 29 augustus 2022 op zoek naar een stagiair(e) voor ongeveer 16 uur per week gemiddeld voor een periode van ongeveer 6 maanden. Het exacte aantal uren en de periode is in overleg. Als stagiair(e) begeleid je de mensenrechtenverdediger, help je mee bij de coördinatie van het programma, onderhoud je contact met partners en bied je ondersteuning bij alle andere voorkomende werkzaamheden.


Wij vragen:
• Kennis van en/of affiniteit met mensenrechten;
• Universitair student in de laatste fase van de studie, in een studiegebied gerelateerd aan internationale en sociale vraagstukken;
• Organisatorische vaardigheden;
• Uitstekende Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
• Flexibele inzet gedurende het verblijf van de Shelter City gast;
• Nieuwsgierigheid en een cultuursensitieve houding.

Wij bieden:
• Een unieke kans om kennis te maken met mensenrechten vanuit een nieuw perspectief;
• De kans om je vaardigheden op het gebied van projectmatig werk te verbeteren;
• Een stagevergoeding.

Interesse?
Om meer te lezen over het project klik je hier of kun je kijken op www.sheltercity.nl. Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 juni 2022 onder vermelding van ‘Stage Shelter City’ naar Anke van Gils via: sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 11 juli 2022.

Vacature kernteamlid Kennisnetwerk Inclusie Arnhem

Voor het Kennisnetwerk Inclusie Arnhem zijn wij op zoek naar een nieuw kernteamlid. 

Begin dit jaar is de pilot Kennisnetwerk Inclusie Arnhem van start gegaan. Marlène Melfor, Sahar Noor, Melvin Kolf en Veerle van Lieshout (Bureau Wijland) zijn als kernteam met regelmaat bij elkaar gekomen om samen de start van de pilot vorm te geven. Helaas moet Melvin als kernteamlid vanwege tijdgebrek een stap terugdoen. Wij zijn daarom op zoek naar versterking.

Als kernteamlid werk je samen met drie andere experts op het gebied van inclusie en diversiteit aan het vormgeven van het Kennisnetwerk. De kernteamleden organiseren 5 tot 7 netwerkbijeenkomsten, helpen met de werving van stakeholder organisaties en vormen een schakel tussen de adviseurs en de organisaties.

Gemiddeld besteedt ieder kernteamlid ongeveer 1,5 uur per week aan het netwerk met een vergoeding van €75 p.u. 

Wij zijn op zoek naar iemand met kennis van de Arnhemse sociale en politieke kaart (bij voorkeur een inwoner van de gemeente Arnhem). Om de bestaande kennis binnen het kernteam aan te vullen, zoeken wij iemand met ervaringsdeskundigheid rondom nieuwkomer vraagstukken. 

Wat is het Kennisnetwerk Inclusie Arnhem?

Het Netwerk Inclusie Arnhem is opgericht door Bureau Wijland in opdracht van de gemeente Arnhem. Het netwerk bevindt zich in de pilotfase. Tijdens deze fase zal het netwerk uit drie onderdelen bestaan:

  1. Eens in de twee maanden zullen alle organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen bepaalde thema’s behandeld worden maar is er ook ruimte voor vrij gesprek.
  2. Aan het netwerk zijn 10 experts op het gebied van inclusie en diversiteit verbonden. Organisaties uit het netwerk kunnen, aan de hand van een specifieke vraag die binnen hun organisatie speelt, consulten met deze experts aanvragen. 
  3. Het netwerk organiseert drie keer een ‘diversiteitscafé’ om aan de stad te presenteren waarmee het bezig is en het onderwerp breder te agenderen.  

Wat is Bureau Wijland?
Bureau Wijland is een advies- en projectbureau dat staat voor duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving. Bureau Wijland werkt daarbij met en voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en instellingen. Onze adviseurs weten wat er speelt in de samenleving als geheel en op lokaal niveau, en werken klantgericht en vraaggestuurd.

Solidariteitswandeling 2 juli 2022

De mensenrechtenverdedigers die Shelter City Nijmegen de afgelopen zeven jaar heeft ontvangen, voeren nog altijd een felle strijd voor de rechten van hun medemens. Maar ook zij kunnen steun gebruiken. Het werk in hun thuisland komt namelijk niet zonder obstakels, zoals gebrekkige ondersteuning, intimidatie en vervolging.

Samen met het Land van Ooij organiseert Bureau Wijland daarom een nieuwe editie van de Solidariteitswandeling. Op zaterdag 2 juli kunnen wandelaars de voormalige gasten van Shelter City Nijmegen steunen met hun solidariteit en een financiële bijdrage.

Wil jij mensenrechtenverdedigers een warm hart toedragen? Lees dan onderstaande flyer en wandel mee!

Aanmelden kan via de QR-code op de flyer, een mailtje naar sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl of via het inschrijfformulier.

Mijn Arnhemse successen

Bureau Wijland voert in opdracht van de gemeente Arnhem de pilot uit van het project Mijn Arnhemse Successen. Hierbij belonen wij succesvolle nieuwkomers voor een uitmuntende inzet bij hun inburgering. Dit staat direct in lijn met de nieuwe inburgeringswet, waarin ook het belang van het stilstaan bij successen onderstreept wordt.

Het doel van dit project is tweeledig. Allereerst is het bedoeld om nieuwkomers die hard hun best doen bij hun inburgering in de spotlight te zetten. Daarnaast is het om te kijken wat er nu precies voor zorgt dat ze zo succesvol aan het inburgeren zijn. Met de uitkomsten hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisatie van integratiebeleid.

Uit de genomineerden is een selectie gemaakt om voor deze editie een pluim uitgereikt te krijgen. Wie dat zijn is besloten door een jury samengesteld uit Mariel Hutten, Gert van Amersfoort en  Anwar Manlasadoon

Uitreiking
Op dinsdag 19 april 2022, vond de eerste uitreiking plaats van Mijn Arnhemse Successen. In lunchroom A Beautifull Mess aan het Sonsbeek park te Arnhem ontvingen acht nieuwe Arnhemmers een pluim vanwege uitmuntende inzet bij hun inburgeringsproces. Zij onderscheidden zich onder andere door hierbij extra hard te werken en veel eigen initiatief te tonen. Mijn Arnhemse Successen is een project dat Bureau Wijland uitvoerde in opdracht van de gemeente Arnhem.

Ook de organisatie van de sociale onderneming A Beautifull Mess kreeg samen met al haar medewerkers een pluim. Voor al het goede werk dat ze met zijn allen hebben verricht, ondanks de tegenslagen tijdens de corona tijd.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Te midden van vrienden en familie, maar ook werkgevers en andere ondersteuners, ontvingen de acht vol trots hun pluim. Na afloop kon iedereen gezamenlijk genieten van een drankje in A  Beautifull Mess. Een deel van de aanwezigen sloot zich vervolgens aan bij het Connection Café, wat aansluitend op dezelfde locatie plaatsvond.