Bezoek aan Huis der Provincie

Op woensdagmiddag 31 januari kreeg een groep nieuwe Arnhemmers een warm onthaal in het Huis der Provincie. De groep bestond uit deelnemers aan het participatieverklaringstraject, dat Bureau Wijland namens de gemeente Arnhem organiseert. Joost de Wals, statenadviseur bij de provincie, leidde de bezoekers rond en vertelde over de talloze bijzonderheden van dit historische provinciehuis. Communicatieadviseur Thom Teulings legde vervolgens uit hoe de provincie werkt en welke rol je als burger hebt in het democratische proces. Vanaf de publieke tribune kon iedereen tot slot de provinciale democratie in de praktijk ervaren tijdens de maandelijkse vergadering van de Provinciale Staten.

Fijne feestdagen!

Het bestuur en de medewerkers van Bureau Wijland wensen u fijne feestdagen en een inspirerend, duurzaam en inclusief 2024!

Afscheid Angel

Op dinsdagochtend 12 december hebben wij Angel, de 17de Shelter city gast van Nijmegen, uitgezwaaid. Hij gaat terug naar Mexico waar hij zijn moedige strijd voor de rechten van de Maya’s zal voortzetten.

Tijdens zijn afscheidscheidsbijeenkomst in de Lindenberg gisteren spraken Helen Flören, bestuurslid van Bureau Wijland en Miranda Florussen, namens de stad Nijmegen. Inge Tielrooy, Coördinator van Shelter City Nijmegen, reflecteerde op het verblijf van Angel. Bijzonder hoogleraar transculturele psychiatrie Mario Braakman nam het publiek mee naar zijn ervaringen met de Maya’s in Mexico en beschreef op bijzondere wijze de rol van leiders zoals Angel. Bewogen door de mooie woorden gaf Angel tot slot een impressie van zijn tijd in Nijmegen en droeg een ontroerend, speciaal voor Nijmegen geschreven gedicht voor.

Het gedicht van Angel zal binnenkort worden vertaald naar het Nederlands en als geschenk aan de stad Nijmegen worden gegeven. Angel beloofde terug in Mexico een “Nijmegen bos” te planten met de opbrengst van de Zevenheuvelenloop. We zijn blij dat Nijmegen Shelter City mag zijn voor deze parels en mensenrechtenstrijders. Zo leeft Nijmegen als stad van mensenrechten en solidariteit elders in de wereld voort.

Mijn Arnhemse Successen december ’23

Negen nieuwkomers en één organisatie zijn donderdagmiddag 30 november door Bureau Wijland en de gemeente Arnhem in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van ‘Mijn Arnhemse Successen’. Deze nieuwe Arnhemmers doorliepen het inburgeringsproces met bovengemiddeld succes en ontvingen daarvoor een ‘pluim’ voor hun inspanning op het gebied van sociale integratie, arbeidsparticipatie, en taalbeheersing. Organisatie YOIN ontving een pluim voor hun waardevolle bijdrage aan het integratieproces van nieuwkomers.

De uitreiking onder de noemer ‘Mijn Arnhemse Successen’ is een initiatief van Bureau Wijland en de gemeente Arnhem om complimenten uit te delen aan nieuwkomers die hard hun best doen om in te burgeren. Daarnaast dienen deze succesverhalen als voorbeeld en stimulans voor andere nieuwkomers en draagt het bij aan positieve beeldvorming. Met het gevoel zélf eigenaar te zijn van hun toekomst en integratieproces, geven zij zélf inrichting aan hun leven. Ook levert het de gemeente Arnhem waardevolle informatie op om het integratieproces te optimaliseren.

Op 30 november vond de uitreiking plaats bij Stadslandbouw Mooieweg. Nadat de nieuwkomers hun certificaat en cadeaus van Natuurcentrum Arnhem overhandigd kregen, hebben zij samen met juryleden Mariël Hutten, Ali Majeed, Anwar Manlasadoon, Gert van Amersfoort en Ahmad Gidder én de leden van Netwerk Kleurrijk Groen een boom geplant, als symbool voor de nieuwe wortels die zij aan het schieten zijn in de gemeente. Dit mochten zij doen samen met dierbaren en mensen die hebben bijgedragen aan hun inburgeringsproces. Bovendien kregen de nieuwkomers een boerenkoolpakket mee van Stadslandbouw Mooieweg. Helaas kon wethouder Paul Smeulders niet aanwezig zijn, maar ook voor hem is er een boom geplant.

De pluimhouders waren zeer enthousiast en dankbaar voor de erkenning die zij krijgen via dit project. Na afloop volgde een borrel met een stukje taart om hun successen te vieren. In een korte periode hebben de pluimhouders hun plek in Arnhem weten te vinden en zijn ze daarnaast anderen gaan helpen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of als tolk. Door hun successen te vieren via deze pluimen hopen we zowel een stimulans te creëren voor andere nieuwkomers die het misschien lastig vinden om goed te integreren, als een brug te slaan tussen hen en de ontvangende Nederlandse samenleving.

In de aftermovie ziet u hoe het was:

Effectenarena Armoede voor Spring Kinderopvang

Op 17 oktober 2023 kwamen ketenpartners uit de kinderopvang regio Helmond bijeen voor een effectenarena over armoede, georganiseerd door Bureau Wijland en Spring Kinderopvang. Daarin werkten zij samen aan oplossingen om alle kinderen een gelijke start te geven en het taboe rondom armoede te doorbreken. De aanwezigen gingen naar huis met positieve energie, concrete ideeën en nieuwe vormen van samenwerking tussen ketenpartners.

Ter afsluiting tekenden Annet van Zon en Yolanda Piek namens Spring een Verklaring van Inzet. Zij beloofden o.a.:

  • te werken aan een open setting waarin betrokkenen bij Spring vrij kunnen (durven) spreken over het hebben van financiële problemen;
  • zich in te zetten voor een gelijke start voor álle kinderen, ongeacht sociaal-economische situatie;
  • medewerkers op alle niveaus te ondersteunen in de uitvoering hiervan.

Dank aan Spring Kinderopvang, Annet van Zon, Yolanda Piek, Malika el Mouridi, Stella de Swart, Arian van Rijssen, Lula Teclom, Sjoerd Veenman en alle aanwezigen.

Video volgt, gemaakt door Fraaij Design.


“Zo’n effectenarena is een goede vorm om het thema in te bespreken. Zo kom je verder dan alleen praten over.” – ketenpartner kinderopvang uit Helmond

Natuurwerkdag Pontem College in Wij-bos

In het kader van de projectweek natuur organiseerden Bureau Wijland, Pontem College Nijmegen en Paul Dirven van Voedselbos Werelds een natuurwerkdag voor leerlingen in het Wij-bos op 29 november 2023.

De groep bestond uit 14 leerlingen van verschillende achtergronden. De leerlingen kregen een rondleiding met informatie over het voedselbos en biodiversiteit, en hebben daarna hun handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben rozen geplant en een pad aangelegd.

(Foto van een eerdere boomplantdag)

Elfde boomplantdag in Wij-bos

Aftermovie gemaakt door Dion van Alem

Op 15 november 2023 heeft Bureau Wijland de elfde plantdag georganiseerd in Wij-bos. Een groep van 23 mensen van diverse achtergronden en leeftijden heeft de handen uit de mouwen gestoken en meer dan 40 bomen geplant.

Vanwege de naderende Internationale Dag van de Rechten van het Kind, stond deze plantdag in het teken van kinderrechten. Carla van Os, verdediger van kinderrechten, hield een toespraak over de relatie tussen kinderrechten en klimaat. Paul Dirven, eigenaar van het voedselbos, liet in dat kader de Anne Frank-boom zien (een nazaat van de echte). Als laatste spreker hield Angel Sulub, Shelter City-gast uit Mexico, een voordracht over de betekenis van bomen in de Mayaanse cultuur en de jaarlijkse tradities die daarbij horen. Hij sprak ook een gedicht uit in het Mayataan en het Spaans. Angel zet zich in voor het behoud van de Mayaanse leefgebieden, cultuur en identiteit voor de volgende generaties.

Ook familie en collega’s van Hans van Gestel waren aanwezig om een perenboom te planten voor hun onlangs overleden man, vader en collega.

In gemengde groepjes hebben de deelnemers verschillende fruitbomen geplant, rodebessenstruiken en eikenstekken gedoneerd door Betty Jacobi.

Na het werk werden de boomplanters beloond met warme soep, thee en Palestijnse hapjes van Falasten Moussa.

Wij danken alle boomplanters, sprekers, Falasten voor de heerlijke catering, en Paul en Aron van Voedselbos Werelds voor de prettige samenwerking.


Een naslagwerk van de toespraak van Carla van Os over kinderrechten en het klimaat, kunt u hieronder downloaden:


Over Wij-bos
De afgelopen jaren heeft Bureau Wijland hard gewerkt aan het aanplanten van een jong voedselbos, genaamd Wij-bos. Op het terrein van Voedselbos Werelds hebben wij met mensen van verschillende achtergronden verschillende soorten bomen en struiken geplant. Dit staat symbool voor een diverse en inclusieve samenleving en zal met de jaren uitgroeien tot een volwassen voedselbos waar veel te proeven en te beleven is.
Terugblikken naar eerdere plantdagen vindt u hier: https://www.bureauwijland.nl/?s=wij-bos

Oproep tot een overwogen migratiebeleid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023, schreef Bureau Wijland een manifest.

Hierin willen wij politiek en burger oproepen om belangrijke kernwaarden van onze democratie te beschermen. De ruggengraat van onze samenleving is namelijk gebaseerd op het staan voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en daarmee op de gedeelde verantwoordelijkheid om ‘anderen van elders’ ook een humaan bestaan te gunnen. Deze oproep van Bureau Wijland is (mede) geïnspireerd op de het boek De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood van Arnon Grunberg en is meegelezen en ondersteund door Henk van Houtum, professor Politieke Geografie en Geopolitiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Farah Karimi, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en Sinan Can, onderzoeksjournalist en programmamaker.

Het manifest downloadt u hier:

Of leest u op de site van BNNVARA:
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/oproep-tot-een-overwogen-migratiebeleid

5 jaar European Green Capital – Interview Kleurrijk Groen

In 2018 is Nijmegen uitgeroepen tot European Green Capital. Een bijzondere titel die ervoor zorgde dat overal in de stad aandacht werd besteed aan natuur en duurzaamheid.

Het Green Capital-jaar betekende ook de start van Kleurrijk Groen. Er is een ontmoetingsconferentie gehouden, Netwerk Kleurrijk Groen is opgericht en niet veel later ging de eerste Leergang Kleurrijk Groen van start. In de tijd die volgde breidde Kleurrijk Groen zich uit en zijn er nog veel meer projecten gestart.

2018 is inmiddels vijf jaar geleden. De gemeente Nijmegen heeft daarom een magazine uitgebracht waarin ze terugblikt op alle groene activiteiten die er in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd. Ook Kleurrijk Groen komt erin voor. Op pagina 18 en 19 lees je een interview met Henk Moeniralam (oud-voorzitter van Netwerk Kleurrijk Groen) en Jitske Broers (programmacoördinator).

Dank aan de gemeente Nijmegen en op naar de volgende 5 jaar Kleurrijk Groen!

Download het hele magazine hier (in het Nederlands of Engels):

Zevenheuvelenloop 2023

Ook dit jaar neemt Shelter City Nijmegen weer deel aan de Zevenheuvelenloop. Zo zal Qader Shafiq 15 km hardlopen onder het motto: “De afstand is niet zo groot als je denkt!”.

Iedereen kan deze sportieve topprestatie sponsoren en zo onze zeventiende en huidige Shelter City gast, Angel, ondersteunen in zijn werk. Dit werk van mensenrechtenverdediger Angel bestaat uit het beschermen van de cultuur, taal, erfgoed én natuur van de Maya’s in Mexico. De opbrengst van de sponsoring wil hij gebruiken voor het gemeenschapscentrum van zijn dorp, waar kinderen door vrijwilligers worden onderwezen over de Maya-identiteit, taal en cultuur.

Steun daarom deze solidariteitsactie! Dit kan door je aan te sluiten bij ons team, door het team financieel te sponsoren en/of door dit bericht verder te verspreiden onder je netwerk.

Lees voor meer informatie de flyer en kijk voor meer informatie over Shelter City op https://sheltercity.org/shelter-cities/nijmegen/