Manifest voor een inclusieve Gelderse samenleving

In aanloop van het formatieproces van het Provinciebestuur willen wij van Bureau Wijland aandacht vragen voor meer Duurzaamheid en Diversiteit binnen het beleid van de Provincie Gelderland.

Vandaar dat wij een manifest hebben opgesteld met onze standpunten wat betreft deze onderwerpen. Wij hopen dat ons manifest een bijdrage levert aan een inclusief Gelders coalitieakkoord. 

Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’

Tijdens het Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’ is op 11 februari de Leergang Kleurrijk Groen 2018 officieel afgerond. Deze middag hebben verschillende stakeholders uit het veld van natuur en milieu gereflecteerd op het thema duurzaamheid en diversiteit. Het belang van de verbinding van deze thema’s is door iedereen benadrukt, de toegevoegde waard van een Leergang Kleurrijk Groen is onderstreept.

Daarnaast hebben 11 trotse deelnemers van de Leergang hun certificaten in ontvangst genomen.

Voor een uitgebreide terugblik op dit symposium kunt u onderstaand verslag downloaden:Academie Kleurrijk Leiderschap

Onze samenleving is pluriform in culturele en religieuze achtergrond, gender en seksuele geaardheid. Dit vraagt om moderne leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij. De Academie voor Kleurrijk Leiderschap is een unieke, erkende, post-HBO opleiding, ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten om deze positie van moderne leiders in te nemen. De Academie is in het leven geroepen om leiders goed uit te rusten zodat zij vanuit een diversiteitsperspectief sturing te kunnen geven aan een organisatie of project.

In de leergang staan drie leerlijnen centraal, te weten; persoonlijke effectiviteit in leiderschap, strategische planvorming en diversiteitsbeleid. Deze leerlijnen krijgen vorm aan de hand van acht modules, interactieve opdrachten en begeleiding op maat. De leergang biedt deelnemers instrumenten waarmee zij de ambities van hun organisatie of project met betrekking tot diversiteit, evenals hun eigen ambitie, kunnen verwezenlijken.

Inmiddels zijn er zes succesvolle leergangen uitgevoerd. In september 2019 zal een start gemaakt worden met de zevende leergang. Wilt u meer informatie over deze leergang? Mail dan naar kleurrijkleiderschap@bureauwijland.nl. 

Participatieverklaring

Woensdag 20 maart, op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, hebben wij in in gemeente Arnhem twee trainingen verzorgd over de participatieverklaring. Deze trainingen zijn bedoeld om Arnhemse nieuwkomers kennis te laten maken met de kernwaarden van de Nederlandse democratie: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. 


Ze waren onder de indruk van de Nederlandse staatsinrichting en werkende triaspolitica. Het was een boeiende groep deelnemers uit verschillende landen. Van VS en Canda tot Israël, Marokko en Oekraïne.


Mooi om te zien hoe goed deze mensen al Nederlands spreken en hoe zij nadenken over de Nederlandse, en vooral Arnhemse, samenleving!

Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’

Ter afsluiting van de eerste Leergang Kleurrijk Groen organiseert Bureau Wijland opmaandag 11 februari 2019 het minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’. Het symposium vindt plaats in de Bastei.

De Leergang Kleurrijk Groen rust mensen met verschillende culturele achtergronden en affiniteit voor natuur en duurzaamheid toe als ambassadeurs. Zij vormen de brug tussen hun achterban en de thema’s natuur en duurzaamheid en dragen bij aan de inclusie van deze thema’s.

Tijdens het symposium staat de toegankelijkheid van duurzaam denken en handelen centraal. Tevens wordt gereflecteerd op de Leergang als instrument voor het vergroten van draagvlag voor natuur en duurzaamheid.

Deze middag zullen diverse politici en stakeholders hun visie op het belang van inclusie in duurzaamheid delen, en gaan we daarover in gesprek. Tot slot overhandigen wij met trots de certificaten aan de deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara Schoch, projectcoördinator duurzaamheid en Kleurrijk Groen:  06-45703926 | saraschoch@bureauwijland.nl

Terugblik festival Kleurrijk Licht

We kijken terug op een geslaagd ontmoetingsfestival Kleurrijk Licht dat op zaterdag 22 december in de Stevenskerk plaatsvond. Wij hebben veel enthousiaste reacties, over zowel de preview van Death & Breakfast als over de optredens van musici, dansers, dichters en beeldende kunstenaars ontvangen.
Hierbij een fotoimpressie van deze middag. De foto’s zijn door fotograaf Mika Kraft gemaakt. 

Mede namens samenwerkingspartner danken wij alle artiesten, aanwezige organisaties en de bezoekers van Kleurrijk Licht!

Kleurrijk koken op RN7

Aanstaande zondag, 30 december, om 16.00 uur wordt het eerste aflevering van onze serie ‘Kleurrijk Koken’ op RN7 uitgezonden. Deze serie is een van de activiteiten die Kleurrijk Groen ontwikkeld heeft in het jaar waarin Nijmegen Green Capital van Europa is. ‬

‪Wij danken Abo Rassa, Dion van Alem van ContentClan, Netwerk Kleurrijk Groen en RN7 voor de prettige samenwerking. ‬
‪Kijken!‬

Aanstaande zondag om 16.00 uur wordt het eerste programma van onze serie 'Kleurrijk Koken' op RN7 uitgezonden. Deze…

Geplaatst door Bureau Wijland op Vrijdag 28 december 2018

Festival Kleurrijk Licht

Vooraankondiging festival Kleurrijk Licht 

Op zaterdag 22 december organiseert Bureau Wijland in samenwerking met Justice and Peace het festival Kleurrijk Licht. Dit festival zal plaatsvinden in de Sint Stevenskerk in Nijmegen.

Met de feestdagen in aantocht staan we graag even extra stil bij verbinding met elkaar. Kunst en cultuur vanuit verschillende windstreken krijgen een podium en er is de mogelijkheid tot ontmoeting tussen organisaties en individuen. De hoofdact van dit festival is de preview van het theaterstuk Death and Breakfast dat onder leiding staat van Johnny Rahaket en Mile Lukić. Dit laat het verhaal zien van vluchtelingen die proberen te wortelen op een nieuwe plek. Naast deze act zullen onder andere Amal Karam, Els de Groen, Yasser Hamoudeh en Mohadin Molly het podium betreden.

Bent u benieuwd welke initiatieven er in Nijmegen zijn om nieuwkomers op weg te helpen, maakt u graag kennis met andere Nijmegenaren, of wilt u simpelweg genieten van culturele optredens? Dan bent u van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje met ons te komen ontmoeten, verbinden en inspireren!

Wie: Bureau Wijland en Justice and Peace
Wat: Culturele optredens (Death and Breakfast en randprogrammering), ontmoeten organisaties en individuen.
Waar: Sint Stevenskerk te Nijmegen
Wanneer: 22 december van 16:00 tot 19:00

Voor meer informatie contacteer Isa Corbeek via isa.corbeek@gmail.com of 06-39031949
Festival Kleurrijk Licht is vrij toegankelijk. We vragen een bijdrage naar draagkracht.

Cursus Bewust aan de Slag

In opdracht van het Centrum voor Activerend werk hebben wij onlangs de tweede editie van de cursus ‘Bewust aan de Slag’ afgerond. Deze cursus wordt gegeven aan statushouders die de eerste stappen in de Nederlandse maatschappij zetten. In zes modules gericht op kennis, houding en vaardigheden, worden handvatten geboden voor een inrichting van een nieuw bestaan en perspectief in Nederland.

Wij kijken terug op zes boeiende bijeenkomsten en bedanken de deelnemers voor hun inzet.

Voor meer informatie over deze cursus kan contact opgenomen worden met Else Giesbers via e.giesbers@bureauwijland.nl