Nieuwe leergang academie Kleurrijk Leiderschap

September 2019 zal een nieuwe leergang van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap van start gaan. Daarvoor zijn wij nu op zoek naar deelnemers; talenten die zich willen inzetten voor Kleurrijk Leiderschap.

De leergang Kleurrijk Leiderschap is ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten de positie van moderne leiders in te nemen. Hiermee bedoelen wij leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij. De leergang biedt deelnemers instrumenten om snel en concreet vooruitgang te boeken en daarmee de ambitie van een organisatie met betrekking tot diversiteit te verwezenlijken. Na het afronden van de leergang zijn de deelnemers in staat vanuit een diversiteitsperspectief sturing te geven aan een organisatie of een project. Na zes succesvolle leergangen is de opleiding door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) als post-hbo opleiding erkend.

Wij zijn op zoek naar talenten die vanaf september willen deelnemen aan de Leergang Academie voor Kleurrijk Leiderschap. Het gaat hier om professionals met ambities die een belangrijke bijdrage willen leveren aan een duurzame en diverse samenleving. Tussen eind september en eind januari zullen er acht bijeenkomsten zijn.

In de flyer treft u meer informatie over de inhoud van de leergang. Mocht u interesse of vragen hebben, neem dan gerust contact op met Else Giesbers via e.giesbers[at]bureauwijland.nl of via (0)31-645658682.

Mary bij Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Maandag 29 april is er een extra bijeenkomst van Eet & Ontmoet ingepland met onze Shelter City gast Mary. Zie hieronder de uitnodiging van het Huis van Compassie.

Er is een extra bijeenkomst van Eet & Ontmoet ingepland op maandag 29 april, omdat Nijmegen gaststad is voor een bijzondere vrouw: Mary uit Zimbabwe. Mary is in haar land al 25 jaar actief als LHBTI-activiste en de laatste jaren is zij directeur van de organisatie Rise Above Women’s Organization (RAWO). Zij richt zich op seksuele en reproductieve rechten, empowerment en wellness circles waarin gesproken kan worden over HIV en abortus. Zij is nu in Nederland om te leren hoe ze safe houses kan opzetten en technische en financiële steun voor haar organisatie kan verwerven. Mary is Shelter City gast. Dit houdt in dat zij op uitnodiging van Bureau Wijland 3 maanden in Nijmegen verblijft om tot rust te komen , kennis op te doen en bewustwording onder Nijmegenaren te creëren over mensenrechten. Inmiddels heeft Mary al burgemeester Bruls en wethouder Visser mogen ontmoeten (zie de foto) en Hedy d’Ancona. Wij voelen ons zeer vereerd dat Mary naar ons toe wil komen. Zij wordt geïnterviewd over haar leven en activiteiten. Eet & Ontmoet start om 18.00 uur. Wees welkom! Meld je van te voren s.v.p. aan via: esther@huisvancompassienijmegen.nl

Ontvangst van de burgemeester

Woensdag 17 april werd Mary, onze 9de gast van Shelter City Nijmegen, ontvangen door burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser. Mary was erg onder de indruk van de betrokkenheid en interesse vanuit het stadsbestuur.‬

‪Burgemeester Bruls vroeg haar wat haar op is gevallen in Nijmegen, waarop Mary antwoordde: “dat iedereen zo behulpzaam is en me laat voelen dat ik erbij hoor, dat ik geen vreemde ben.”

Na afloop van de ontmoeting kreeg Mary een kleine rondleiding van wethouder Visser door belangrijke zalen van het Stadhuis. 

Mary op de Afrikadag

Onze Shelter City gast Mary werd uitgenodigd om op zaterdag 13 april te deel uit te maken van een panel op de Afrikadag. De Afrikadag wordt jaarlijks georganiseerd en is het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland.

Het panel waar Mary aan heeft deelgenomen is “#Herstoryofchange: The importance of the international women’s movement.” Samen met andere vrouwelijke activisten, zoals Hedy D’Ancona, heeft Mary verteld over het belang van de aanwezigheid van en aandacht voor vrouwen in internationale ontwikkeling. Met haar organisatie RAWO (Rise Above, Women’s Organisation) zet Mary zich in voor vrouwen- en LGBTIQ+ rechten in Zimbabwe.

Mary heeft een oproep gedaan om de stem van LGBTIQ+ gemeenschap ook mee te nemen in de strijd. Deze groep mensen kan niet vergeten worden, iets dat nu helaas wel vaak gebeurd. Van meerdere aanwezigen in de zaal heeft Mary erg positieve reacties gekregen; mensen waren geïnspireerd en ontroerd door Mary’s verhaal.

Een verrassend bezoek!

Picture Kiruba and Qader

We zijn gisteren aangenaam verrast met het bezoek van onze vijfde Shelter City gast Kiruba die een lezing in Nederland is. We zijn blij dat deze strijdvaardige advocate voor de rechten van onderdrukten het goed maakt.
Trots op allen die het Shelter City programma dragen. Trots op Nijmegen!

A pleasant surprise! Yesterday our fifth Shelter City guest Kiruba, who is visiting the Netherlands for a presentation, visited Nijmegen and our office. We are glad this passionate lawyer who supports the suppressed is doing so well. Proud of everyone who makes the Shelter City program possible. Proud of Nijmegen!

Manifest voor een inclusieve Gelderse samenleving

In aanloop van het formatieproces van het Provinciebestuur willen wij van Bureau Wijland aandacht vragen voor meer Duurzaamheid en Diversiteit binnen het beleid van de Provincie Gelderland.

Vandaar dat wij een manifest hebben opgesteld met onze standpunten wat betreft deze onderwerpen. Wij hopen dat ons manifest een bijdrage levert aan een inclusief Gelders coalitieakkoord. 

Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’

Tijdens het Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’ is op 11 februari de Leergang Kleurrijk Groen 2018 officieel afgerond. Deze middag hebben verschillende stakeholders uit het veld van natuur en milieu gereflecteerd op het thema duurzaamheid en diversiteit. Het belang van de verbinding van deze thema’s is door iedereen benadrukt, de toegevoegde waard van een Leergang Kleurrijk Groen is onderstreept.

Daarnaast hebben 11 trotse deelnemers van de Leergang hun certificaten in ontvangst genomen.

Voor een uitgebreide terugblik op dit symposium kunt u onderstaand verslag downloaden:Academie Kleurrijk Leiderschap

Onze samenleving is pluriform in culturele en religieuze achtergrond, gender en seksuele geaardheid. Dit vraagt om moderne leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij. De Academie voor Kleurrijk Leiderschap is een unieke, erkende, post-HBO opleiding, ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten om deze positie van moderne leiders in te nemen. De Academie is in het leven geroepen om leiders goed uit te rusten zodat zij vanuit een diversiteitsperspectief sturing te kunnen geven aan een organisatie of project.

In de leergang staan drie leerlijnen centraal, te weten; persoonlijke effectiviteit in leiderschap, strategische planvorming en diversiteitsbeleid. Deze leerlijnen krijgen vorm aan de hand van acht modules, interactieve opdrachten en begeleiding op maat. De leergang biedt deelnemers instrumenten waarmee zij de ambities van hun organisatie of project met betrekking tot diversiteit, evenals hun eigen ambitie, kunnen verwezenlijken.

Inmiddels zijn er zes succesvolle leergangen uitgevoerd. In september 2019 zal een start gemaakt worden met de zevende leergang. Wilt u meer informatie over deze leergang? Mail dan naar kleurrijkleiderschap@bureauwijland.nl. 

Participatieverklaring

Woensdag 20 maart, op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, hebben wij in in gemeente Arnhem twee trainingen verzorgd over de participatieverklaring. Deze trainingen zijn bedoeld om Arnhemse nieuwkomers kennis te laten maken met de kernwaarden van de Nederlandse democratie: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. 


Ze waren onder de indruk van de Nederlandse staatsinrichting en werkende triaspolitica. Het was een boeiende groep deelnemers uit verschillende landen. Van VS en Canda tot Israël, Marokko en Oekraïne.


Mooi om te zien hoe goed deze mensen al Nederlands spreken en hoe zij nadenken over de Nederlandse, en vooral Arnhemse, samenleving!