Ontvangst van de burgemeester

Woensdag 17 april werd Mary, onze 9de gast van Shelter City Nijmegen, ontvangen door burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser. Mary was erg onder de indruk van de betrokkenheid en interesse vanuit het stadsbestuur.‬

‪Burgemeester Bruls vroeg haar wat haar op is gevallen in Nijmegen, waarop Mary antwoordde: “dat iedereen zo behulpzaam is en me laat voelen dat ik erbij hoor, dat ik geen vreemde ben.”

Na afloop van de ontmoeting kreeg Mary een kleine rondleiding van wethouder Visser door belangrijke zalen van het Stadhuis. 

Mary op de Afrikadag

Onze Shelter City gast Mary werd uitgenodigd om op zaterdag 13 april te deel uit te maken van een panel op de Afrikadag. De Afrikadag wordt jaarlijks georganiseerd en is het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland.

Het panel waar Mary aan heeft deelgenomen is “#Herstoryofchange: The importance of the international women’s movement.” Samen met andere vrouwelijke activisten, zoals Hedy D’Ancona, heeft Mary verteld over het belang van de aanwezigheid van en aandacht voor vrouwen in internationale ontwikkeling. Met haar organisatie RAWO (Rise Above, Women’s Organisation) zet Mary zich in voor vrouwen- en LGBTIQ+ rechten in Zimbabwe.

Mary heeft een oproep gedaan om de stem van LGBTIQ+ gemeenschap ook mee te nemen in de strijd. Deze groep mensen kan niet vergeten worden, iets dat nu helaas wel vaak gebeurd. Van meerdere aanwezigen in de zaal heeft Mary erg positieve reacties gekregen; mensen waren geïnspireerd en ontroerd door Mary’s verhaal.

Een verrassend bezoek!

Picture Kiruba and Qader

We zijn gisteren aangenaam verrast met het bezoek van onze vijfde Shelter City gast Kiruba die een lezing in Nederland is. We zijn blij dat deze strijdvaardige advocate voor de rechten van onderdrukten het goed maakt.
Trots op allen die het Shelter City programma dragen. Trots op Nijmegen!

A pleasant surprise! Yesterday our fifth Shelter City guest Kiruba, who is visiting the Netherlands for a presentation, visited Nijmegen and our office. We are glad this passionate lawyer who supports the suppressed is doing so well. Proud of everyone who makes the Shelter City program possible. Proud of Nijmegen!

Manifest voor een inclusieve Gelderse samenleving

In aanloop van het formatieproces van het Provinciebestuur willen wij van Bureau Wijland aandacht vragen voor meer Duurzaamheid en Diversiteit binnen het beleid van de Provincie Gelderland.

Vandaar dat wij een manifest hebben opgesteld met onze standpunten wat betreft deze onderwerpen. Wij hopen dat ons manifest een bijdrage levert aan een inclusief Gelders coalitieakkoord. 

Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’

Tijdens het Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’ is op 11 februari de Leergang Kleurrijk Groen 2018 officieel afgerond. Deze middag hebben verschillende stakeholders uit het veld van natuur en milieu gereflecteerd op het thema duurzaamheid en diversiteit. Het belang van de verbinding van deze thema’s is door iedereen benadrukt, de toegevoegde waard van een Leergang Kleurrijk Groen is onderstreept.

Daarnaast hebben 11 trotse deelnemers van de Leergang hun certificaten in ontvangst genomen.

Voor een uitgebreide terugblik op dit symposium kunt u onderstaand verslag downloaden:Academie Kleurrijk Leiderschap

Onze samenleving is pluriform in culturele en religieuze achtergrond, gender en seksuele geaardheid. Dit vraagt om moderne leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij. De Academie voor Kleurrijk Leiderschap is een unieke, erkende, post-HBO opleiding, ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten om deze positie van moderne leiders in te nemen. De Academie is in het leven geroepen om leiders goed uit te rusten zodat zij vanuit een diversiteitsperspectief sturing te kunnen geven aan een organisatie of project.

In de leergang staan drie leerlijnen centraal, te weten; persoonlijke effectiviteit in leiderschap, strategische planvorming en diversiteitsbeleid. Deze leerlijnen krijgen vorm aan de hand van acht modules, interactieve opdrachten en begeleiding op maat. De leergang biedt deelnemers instrumenten waarmee zij de ambities van hun organisatie of project met betrekking tot diversiteit, evenals hun eigen ambitie, kunnen verwezenlijken.

Inmiddels zijn er zes succesvolle leergangen uitgevoerd. In september 2019 zal een start gemaakt worden met de zevende leergang. Wilt u meer informatie over deze leergang? Mail dan naar kleurrijkleiderschap@bureauwijland.nl. 

Participatieverklaring

Woensdag 20 maart, op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, hebben wij in in gemeente Arnhem twee trainingen verzorgd over de participatieverklaring. Deze trainingen zijn bedoeld om Arnhemse nieuwkomers kennis te laten maken met de kernwaarden van de Nederlandse democratie: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. 


Ze waren onder de indruk van de Nederlandse staatsinrichting en werkende triaspolitica. Het was een boeiende groep deelnemers uit verschillende landen. Van VS en Canda tot Israël, Marokko en Oekraïne.


Mooi om te zien hoe goed deze mensen al Nederlands spreken en hoe zij nadenken over de Nederlandse, en vooral Arnhemse, samenleving!

Minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’

Ter afsluiting van de eerste Leergang Kleurrijk Groen organiseert Bureau Wijland opmaandag 11 februari 2019 het minisymposium ‘Diversiteit en Duurzaamheid in Verbinding’. Het symposium vindt plaats in de Bastei.

De Leergang Kleurrijk Groen rust mensen met verschillende culturele achtergronden en affiniteit voor natuur en duurzaamheid toe als ambassadeurs. Zij vormen de brug tussen hun achterban en de thema’s natuur en duurzaamheid en dragen bij aan de inclusie van deze thema’s.

Tijdens het symposium staat de toegankelijkheid van duurzaam denken en handelen centraal. Tevens wordt gereflecteerd op de Leergang als instrument voor het vergroten van draagvlag voor natuur en duurzaamheid.

Deze middag zullen diverse politici en stakeholders hun visie op het belang van inclusie in duurzaamheid delen, en gaan we daarover in gesprek. Tot slot overhandigen wij met trots de certificaten aan de deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara Schoch, projectcoördinator duurzaamheid en Kleurrijk Groen:  06-45703926 | saraschoch@bureauwijland.nl

Terugblik festival Kleurrijk Licht

We kijken terug op een geslaagd ontmoetingsfestival Kleurrijk Licht dat op zaterdag 22 december in de Stevenskerk plaatsvond. Wij hebben veel enthousiaste reacties, over zowel de preview van Death & Breakfast als over de optredens van musici, dansers, dichters en beeldende kunstenaars ontvangen.
Hierbij een fotoimpressie van deze middag. De foto’s zijn door fotograaf Mika Kraft gemaakt. 

Mede namens samenwerkingspartner danken wij alle artiesten, aanwezige organisaties en de bezoekers van Kleurrijk Licht!