Eerste activiteit Leergang Kleurrijk Groen 2022

Onlangs is de tweede Leergang Kleurrijk Groen afgerond. De Leergang is opgezet door Bureau Wijland in Nijmegen. Doel hiervan is de betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid te verbreden onder meer groepen in de samenleving. Van deelnemers aan de Leergang wordt verwacht dat zij een of meer activiteiten organiseren om deze betrokkenheid te verbreden.

Op 17 juni jl. werd op initiatief van de uit Djibouti afkomstige Awaleh Buuh een rondleiding verzorgd in de botanische tuin van de Hortus Nijmegen voor een groep met verschillende achtergronden. Dat gebeurde in samenwerking met vrijwilliger Cyril Hageman van de Hortus als gids. Na een korte algemene inleiding over historie, behoud en onderhoud van de tuin, liep de groep langs verschillende nagebootste landschappen in de tuin. Deze landschappen hebben ieder hun kenmerkende vegetatie.

Op bevlogen wijze vertelde de gids hoe er binnen deze vegetaties sprake is van plantengemeenschappen en ook van relaties tussen de aanwezige planten en dieren, zoals de bestuiving van planten en de symbiose tussen planten en schimmels. Naar analogie van de intentie van de Leergang merkte hij op: hoe meer individuen met verschillende achtergronden samenwerken in de natuur, des te groter onze kans is op een duurzame en leefbare wereld.

Terugblik Groen Doen

Het afgelopen jaar heeft Bureau Wijland negen wijkvergroeningsinitiatieven gefaciliteerd vanuit het project Groen Doen!

Zo zijn er o.a. insectenhotels gemaakt en plantenbakken aangelegd in Tolhuis, Malvert, en Wolfskuil, zijn er geveltuinen aangelegd in Bottendaal, wordt er een schoolplein vergroend in Hatertse Hei, en is er een workshop Syrisch koken gegeven in de Binder.

Wijkbewoners van diverse culturele achtergronden hebben initiatieven aangedragen en die gezamenlijk uitgevoerd. Hun projecten hebben geleid tot meer groen en sociale cohesie in de wijk, en verbinding tussen culturen.

Bureau Wijland en Kleurrijk Groen wil iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan Groen Doen! en wenst alle deelnemende projecten succes bij het vervolg.

Groen Doen was een samenwerking van Bureau Wijland met Stichting Green Challenges (nu Duurzaam aan de Waal), Lentekracht en Netwerk Kleurrijk Groen. Met Kleurrijk Groen willen wij onze verbindende activiteiten voor een groene en duurzame wereld voortzetten.

Vacature stagiair(e) Shelter City Nijmegen

Shelter City Nijmegen is een project waarbij bedreigde mensenrechtenverdedigers voor een periode van drie maanden in Nijmegen worden opgevangen. Dit project wordt gecoördineerd door Bureau Wijland. Mensenrechtenverdedigers kunnen hier in een veilige omgeving tot rust komen om met nieuwe energie terug te keren naar het eigen land om hun belangrijke werk voort te zetten. Tegelijkertijd zullen zij hier door middel van trainingen en cursussen meer kennis verkrijgen en een groter netwerk opbouwen, zodat zij sterker terug gaan. De Shelter City gasten zullen hier ook hun ervaringen delen door deel te nemen aan lezingen/debatten/congressen.

Vanaf september 2022 zal Nijmegen weer een Shelter City gast opvangen. Daarom zijn wij per 29 augustus 2022 op zoek naar een stagiair(e) voor ongeveer 16 uur per week gemiddeld voor een periode van ongeveer 6 maanden. Het exacte aantal uren en de periode is in overleg. Als stagiair(e) begeleid je de mensenrechtenverdediger, help je mee bij de coördinatie van het programma, onderhoud je contact met partners en bied je ondersteuning bij alle andere voorkomende werkzaamheden.


Wij vragen:
• Kennis van en/of affiniteit met mensenrechten;
• Universitair student in de laatste fase van de studie, in een studiegebied gerelateerd aan internationale en sociale vraagstukken;
• Organisatorische vaardigheden;
• Uitstekende Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
• Flexibele inzet gedurende het verblijf van de Shelter City gast;
• Nieuwsgierigheid en een cultuursensitieve houding.

Wij bieden:
• Een unieke kans om kennis te maken met mensenrechten vanuit een nieuw perspectief;
• De kans om je vaardigheden op het gebied van projectmatig werk te verbeteren;
• Een stagevergoeding.

Interesse?
Om meer te lezen over het project klik je hier of kun je kijken op www.sheltercity.nl. Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 juni 2022 onder vermelding van ‘Stage Shelter City’ naar Anke van Gils via: sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 11 juli 2022.

Vacature kernteamlid Kennisnetwerk Inclusie Arnhem

Voor het Kennisnetwerk Inclusie Arnhem zijn wij op zoek naar een nieuw kernteamlid. 

Begin dit jaar is de pilot Kennisnetwerk Inclusie Arnhem van start gegaan. Marlène Melfor, Sahar Noor, Melvin Kolf en Veerle van Lieshout (Bureau Wijland) zijn als kernteam met regelmaat bij elkaar gekomen om samen de start van de pilot vorm te geven. Helaas moet Melvin als kernteamlid vanwege tijdgebrek een stap terugdoen. Wij zijn daarom op zoek naar versterking.

Als kernteamlid werk je samen met drie andere experts op het gebied van inclusie en diversiteit aan het vormgeven van het Kennisnetwerk. De kernteamleden organiseren 5 tot 7 netwerkbijeenkomsten, helpen met de werving van stakeholder organisaties en vormen een schakel tussen de adviseurs en de organisaties.

Gemiddeld besteedt ieder kernteamlid ongeveer 1,5 uur per week aan het netwerk met een vergoeding van €75 p.u. 

Wij zijn op zoek naar iemand met kennis van de Arnhemse sociale en politieke kaart (bij voorkeur een inwoner van de gemeente Arnhem). Om de bestaande kennis binnen het kernteam aan te vullen, zoeken wij iemand met ervaringsdeskundigheid rondom nieuwkomer vraagstukken. 

Wat is het Kennisnetwerk Inclusie Arnhem?

Het Netwerk Inclusie Arnhem is opgericht door Bureau Wijland in opdracht van de gemeente Arnhem. Het netwerk bevindt zich in de pilotfase. Tijdens deze fase zal het netwerk uit drie onderdelen bestaan:

  1. Eens in de twee maanden zullen alle organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen bepaalde thema’s behandeld worden maar is er ook ruimte voor vrij gesprek.
  2. Aan het netwerk zijn 10 experts op het gebied van inclusie en diversiteit verbonden. Organisaties uit het netwerk kunnen, aan de hand van een specifieke vraag die binnen hun organisatie speelt, consulten met deze experts aanvragen. 
  3. Het netwerk organiseert drie keer een ‘diversiteitscafé’ om aan de stad te presenteren waarmee het bezig is en het onderwerp breder te agenderen.  

Wat is Bureau Wijland?
Bureau Wijland is een advies- en projectbureau dat staat voor duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving. Bureau Wijland werkt daarbij met en voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en instellingen. Onze adviseurs weten wat er speelt in de samenleving als geheel en op lokaal niveau, en werken klantgericht en vraaggestuurd.

Solidariteitswandeling 2 juli 2022

De mensenrechtenverdedigers die Shelter City Nijmegen de afgelopen zeven jaar heeft ontvangen, voeren nog altijd een felle strijd voor de rechten van hun medemens. Maar ook zij kunnen steun gebruiken. Het werk in hun thuisland komt namelijk niet zonder obstakels, zoals gebrekkige ondersteuning, intimidatie en vervolging.

Samen met het Land van Ooij organiseert Bureau Wijland daarom een nieuwe editie van de Solidariteitswandeling. Op zaterdag 2 juli kunnen wandelaars de voormalige gasten van Shelter City Nijmegen steunen met hun solidariteit en een financiële bijdrage.

Wil jij mensenrechtenverdedigers een warm hart toedragen? Lees dan onderstaande flyer en wandel mee!

Aanmelden kan via de QR-code op de flyer, een mailtje naar sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl of via het inschrijfformulier.

Mijn Arnhemse successen

Bureau Wijland voert in opdracht van de gemeente Arnhem de pilot uit van het project Mijn Arnhemse Successen. Hierbij belonen wij succesvolle nieuwkomers voor een uitmuntende inzet bij hun inburgering. Dit staat direct in lijn met de nieuwe inburgeringswet, waarin ook het belang van het stilstaan bij successen onderstreept wordt.

Het doel van dit project is tweeledig. Allereerst is het bedoeld om nieuwkomers die hard hun best doen bij hun inburgering in de spotlight te zetten. Daarnaast is het om te kijken wat er nu precies voor zorgt dat ze zo succesvol aan het inburgeren zijn. Met de uitkomsten hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisatie van integratiebeleid.

Uit de genomineerden is een selectie gemaakt om voor deze editie een pluim uitgereikt te krijgen. Wie dat zijn is besloten door een jury samengesteld uit Mariel Hutten, Gert van Amersfoort en  Anwar Manlasadoon

Uitreiking
Op dinsdag 19 april 2022, vond de eerste uitreiking plaats van Mijn Arnhemse Successen. In lunchroom A Beautifull Mess aan het Sonsbeek park te Arnhem ontvingen acht nieuwe Arnhemmers een pluim vanwege uitmuntende inzet bij hun inburgeringsproces. Zij onderscheidden zich onder andere door hierbij extra hard te werken en veel eigen initiatief te tonen. Mijn Arnhemse Successen is een project dat Bureau Wijland uitvoerde in opdracht van de gemeente Arnhem.

Ook de organisatie van de sociale onderneming A Beautifull Mess kreeg samen met al haar medewerkers een pluim. Voor al het goede werk dat ze met zijn allen hebben verricht, ondanks de tegenslagen tijdens de corona tijd.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Te midden van vrienden en familie, maar ook werkgevers en andere ondersteuners, ontvingen de acht vol trots hun pluim. Na afloop kon iedereen gezamenlijk genieten van een drankje in A  Beautifull Mess. Een deel van de aanwezigen sloot zich vervolgens aan bij het Connection Café, wat aansluitend op dezelfde locatie plaatsvond.

Hoop voor Oekraïne

Oekraïners die in Nijmegen zijn aangekomen, hebben veel achtergelaten. Om de achterblijvers een hart onder de riem te steken, heeft een aantal Oekraïners Bureau Wijland gevraagd een benefietoptreden te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een benefietmiddag voor zowel de Oekraïners die hier naartoe zijn gekomen, als de Nijmegenaren die hen ontvangen. Het vindt plaats op zondag 17 april (eerste paasdag) in cultuurhuis de Lindenberg, dat het initiatief omarmde en hiervoor de grote zaal ter beschikking stelde.

Op zondagmiddag 17 april is vanaf 15:00 uur een keur aan artiesten te zien, waaronder de Oekraïense zangeres Iryna Vasylieva. Deze artieste, die niet alleen veel optrad in haar thuisland Oekraïne, maar ook in Turkije, Qatar en Dubai, ontvluchtte enkele weken geleden Kiev. Violist en dirigent Johnny Rahaket treedt ook op, onder meer met zijn Colourful City Koor. Daarnaast zal zanger en gitarist Mile Lukic meewerken aan de middag. Hij verliet jaren geleden eveneens zijn land vanwege oorlog, in zijn geval was dat Joegoslavië. Ook een optreden van Frank Boeijen staat op het programma. De Nijmeegse zanger schreef een lied over de oorlog in Oekraïne: Verboden Woorden.

Verder is er een dansvoorstelling van het Nijmeegse hiphop-platform The Mansion (Jamiro en Stuus) en een bijzonder piano-optreden van de 10-jarige Oekraïense Svitlana Savytska te bewonderen. Zij vluchtte enkele weken geleden met haar broertje, moeder en oma weg uit Kiev en verblijft nu bij een gastgezin in de Betuwe. Kunstenaar Diederik Grootjans werkt mee aan deze veelzijdige middag, evenals singer-songwriter Collin Hoeve en verschillende Rotaryclubs. De lijst met mensen die graag willen bijdragen groeit met de dag. De opbrengst van de middag – er vindt ook een veiling plaats – is bestemd voor een project met weeskinderen in de door de oorlog zo hard getroffen regio Charkov.

Mensen die willen bijdragen aan de veiling door bijvoorbeeld een dienst of product ter beschikking te stellen, kunnen een e-mail sturen naar q.shafiq@bureauwijland.nl of bellen met 06-20368041 (Eric Reijnen Rutten). Wie bij de middag aanwezig wil zijn, kan voor €25 een kaartje kopen door de QR-code op de flyer (zie bijlage) te scannen en het formulier in te vullen of te bellen/appen met 06-20368041 (Eric Reijnen Rutten). Ook willen wij graag Oekraïense vluchtelingen uitnodigen voor de middag. Het is mogelijk ook voor hen een kaartje te kopen en zo mogelijk te maken dat Oekraïense gasten kunnen worden uitgenodigd. Want zij staan centraal deze middag.

Mensen die willen bijdragen aan de veiling door bijvoorbeeld een dienst of product ter beschikking te stellen, kunnen een e-mail sturen naar q.shafiq@bureauwijland.nl of bellen met 06-20368041 (Eric Reijnen Rutten). Wie bij de middag aanwezig wil zijn, kan voor €25 een kaartje kopen door de QR-code op de flyer (zie bijlage) te scannen en het formulier in te vullen of te bellen/appen met 06-20368041 (Eric Reijnen Rutten). Ook willen wij graag Oekraïense vluchtelingen uitnodigen voor de middag. Het is mogelijk ook voor hen een kaartje te kopen en zo mogelijk te maken dat Oekraïense gasten kunnen worden uitgenodigd. Want zij staan centraal deze middag.

Hier vindt u een link naar het formulier om kaartjes te bestellen.

Tot 17 april in de Lindenberg!

Verkiezingsmanifest Bureau Wijland 2022

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn weer achter de rug; nieuwe coalities worden gesmeed en oude voortgezet. Bureau Wijland wil vanuit haar ervaringen en expertise bijdragen aan een tolerante, diverse en toekomstbestendige samenleving. Daarom bieden wij de (toekomstige) lokale bestuurders van Gelderland ons verkiezingsmanifest aan. Hiermee willen wij alle politieke partijen inspireren en oproepen om aandacht te besteden aan sociale inclusie bij toekomstig beleid.

Bureau Wijland over klimaatongelijkheid bij het Duurzaamheidscafé

Op 22 maart 2022 heeft een debat over klimaat plaatsgevonden tijdens het Duurzaamheidscafé in LUX Nijmegen. Er kwamen vier thema’s aan de orde. Een van deze thema’s was klimaatongelijkheid. Onze voorzitter van Netwerk Kleurrijk Groen, Henk Moeniralam, heeft in een video toegelicht wat klimaatongelijkheid is. Daarvoor ging hij met Joyce Dijkstra van Beeldbrengers naar Wij-bos.

De video is gemaakt door Beeldbrengers in opdracht van het Duurzaamheidscafé Nijmegen. Wij-bos is een initiatief van Bureau Wijland in samenwerking met Voedselbos Werelds en Netwerk Kleurrijk Groen.

Voor meer over Wij-bos, zie de tag.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Door de crisis in Oekraïne neemt de vraag om vluchtelingen vanuit dit land op te vangen ook in Nederland toe. Deze groep vluchtelingen, veelal vrouwen en kinderen, hebben naast huisvesting ook specifieke behoeften op het gebied van zorg en onderwijs. Bureau Wijland beschikt over uitgebreide kennis, expertise én toegang tot de taal om gemeenten of andere organisatietes betrokken bij de uitvoering te helpen en te faciliteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

– de organisatie van de opvang,
– procesondersteuning, middels advies,
– de inzet van mensen die de taal machtig zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.