Eerste Keti Koti herdenking in stadhuis Nijmegen

Op vrijdag 30 juni jl. is in het Nijmeegse stadhuis voor het eerst een officiële Keti Koti herdenking gehouden. Het initiatief hiertoe is genomen door ‘Stemmen uit Nijmegen’, een groep Nijmegenaren samengesteld uit personen van Surinaamse, Antilliaanse, Indische en Nederlandse afkomst. Deze groep had begin dit jaar een manifest overhandigd aan het Nijmeegse gemeentebestuur. Hierin is gevraagd het koloniale en slavernijverleden van de stad te erkennen, herkennen en verder te verkennen vanuit het besef dat het hier gaat om een gemeenschappelijk verleden.

Bij de voorbereiding van de openingsceremonie op 30 juni jl. heeft Stemmen uit Nijmegen met verschillende partners in de stad samengewerkt, o.a. met Bureau Wijland dat ook vertegenwoordigd is in deze groep.

Na de openingstoespraak van burgemeester Bruls, werd de eerste Keti Koti lezing in Nijmegen verzorgd door Prof. dr. Rose Mary Allen van University of Curaçao (UoC). Ook waren er optredens van enkele leden van Stemmen uit Nijmegen, refererend aan het slavernijverleden. De bedoeling is dat in het herdenkingsjaar nog diverse activiteiten plaatsvinden in de stad (bijvoorbeeld theater, lezingen, dialogen, zang, muziek, onderzoek, ontwikkeling lesmateriaal/gastlessen op scholen, exposities, filmpjes) die geïnitieerd worden door de groep, waarin het koloniale en slavernijverleden zichtbaar gemaakt worden voor bewoners, inclusief de doorwerking hiervan in het heden.

Prof. dr. Rose Mary Allen van de UoC houdt de eerste
Keti Koti lezing in de Nijmeegse Raadzaal (foto: John Kraft)