Diploma-uitreiking leergang 2023 van Academie voor Kleurrijk Leiderschap

Op maandag 9 oktober vond in de tuinen van Land van Ooij de feestelijke afsluitingsbijeenkomst plaats van de leergang 2023 van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap! De aanwezigen werden geïnspireerd door een bevlogen inleiding van Antoine Pekel, bestuurder van Woningcorporatie Woonwaarts en tevens alumnus van de academie:

‘‘Leiderschap gaat natuurlijk over empathie, open communicatie, het omarmen en bieden van gelijkheid… Maar inclusief leiderschap gaat ook over het jezelf blijven verbazen over vanzelfsprekendheden, het gaat om de bereidheid dingen daadwerkelijk te willen veranderen, het gaat ook over geduld… In de wetenschap dat veranderen niet altijd even snel gaat en het besef dat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden.’’

Hij wenste de kersverse kleurrijke leiders veel succes bij het omzetten van hun betrokkenheid in invloed, wat de rode draad van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap is.

Aansluitend reflecteerde Qader Shafiq op het leerproces en de inzet van zowel de docenten als de deelnemers. Tot slot werden de diploma’s uitgereikt door de voorzitter van de examencommissie, Jacqueline van de Pol en lid van bestuur Bureau Wijland, Ammar Selman.

Wij wensen alle kleurrijke leiders veel moed en kracht bij het verwezenlijken van hun ambities bij het inclusiever en duurzamer maken van onze samenleving!

Afsluiting Academie voor Kleurrijk Leiderschap

Op maandag 6 juli vond het afsluitingssymposium van de zevende leergang van Academie voor Kleurrijk Leiderschap plaats. Deze zou in maart plaatsvinden, maar is vanwege de corona pandemie uitgesteld.

De middag vond plaats op Land van Ooij en werd geopend met een welkomstwoord van bestuurslid van Land van Ooij: Henk Moeniralam. Qader Shafiq vertelde aansluitend kort over de zevende leergang.

De inleider van de middag, filosoof Paul van Tongeren sprak over leiderschap in de ethiek aan de hand van de Cardinale deugden. Vervolgens reflecteerde moderator Jacqueline van de Pol, op de leergang en sprak zij de tien deelnemers van de leergang persoonlijk toe over hun groei en leiderschapskwaliteiten. Tot slot kreeg Esther Lamers, bestuurder van woningcoöperatie Woonwaarts, het woord. Zij vertelde hoe de Academie voor Kleurrijk Leiderschap zijn vruchten heeft afgeworpen binnen haar organisatie.

Hierna werd over gegaan op de diploma uitreiking en werd de middag feestelijk afgesloten met een borrel en hapjes, geheel verzorgd door Land van Ooij.

Wij willen de tien deelnemers nogmaals van harte feliciteren met het behalen van het certificaat als Kleurrijk Leider.

In september 2020 zal een nieuwe leergang van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap van start gaan. Bureau Wijland is daarom op zoek naar leiderschapstalenten die vanaf september willen deelnemen aan de achtste leergang van Academie voor Kleurrijk Leiderschap. Het gaat hierbij om professionals met ambities die een belangrijke bijdrage willen leveren aan een duurzame en diverse maatschappij. De acht bijeenkomsten zullen plaatsvinden tussen september en eind januari.

Meer informatie over de inhoud van de leergang kunt u hier vinden. U kunt ook contact opnemen met Qader Shafiq.