Mary bij Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Maandag 29 april is er een extra bijeenkomst van Eet & Ontmoet ingepland met onze Shelter City gast Mary. Zie hieronder de uitnodiging van het Huis van Compassie.

Er is een extra bijeenkomst van Eet & Ontmoet ingepland op maandag 29 april, omdat Nijmegen gaststad is voor een bijzondere vrouw: Mary uit Zimbabwe. Mary is in haar land al 25 jaar actief als LHBTI-activiste en de laatste jaren is zij directeur van de organisatie Rise Above Women’s Organization (RAWO). Zij richt zich op seksuele en reproductieve rechten, empowerment en wellness circles waarin gesproken kan worden over HIV en abortus. Zij is nu in Nederland om te leren hoe ze safe houses kan opzetten en technische en financiële steun voor haar organisatie kan verwerven. Mary is Shelter City gast. Dit houdt in dat zij op uitnodiging van Bureau Wijland 3 maanden in Nijmegen verblijft om tot rust te komen , kennis op te doen en bewustwording onder Nijmegenaren te creëren over mensenrechten. Inmiddels heeft Mary al burgemeester Bruls en wethouder Visser mogen ontmoeten (zie de foto) en Hedy d’Ancona. Wij voelen ons zeer vereerd dat Mary naar ons toe wil komen. Zij wordt geïnterviewd over haar leven en activiteiten. Eet & Ontmoet start om 18.00 uur. Wees welkom! Meld je van te voren s.v.p. aan via: esther@huisvancompassienijmegen.nl

Ontvangst van de burgemeester

Woensdag 17 april werd Mary, onze 9de gast van Shelter City Nijmegen, ontvangen door burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser. Mary was erg onder de indruk van de betrokkenheid en interesse vanuit het stadsbestuur.‬

‪Burgemeester Bruls vroeg haar wat haar op is gevallen in Nijmegen, waarop Mary antwoordde: “dat iedereen zo behulpzaam is en me laat voelen dat ik erbij hoor, dat ik geen vreemde ben.”

Na afloop van de ontmoeting kreeg Mary een kleine rondleiding van wethouder Visser door belangrijke zalen van het Stadhuis. 

Mary op de Afrikadag

Onze Shelter City gast Mary werd uitgenodigd om op zaterdag 13 april te deel uit te maken van een panel op de Afrikadag. De Afrikadag wordt jaarlijks georganiseerd en is het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland.

Het panel waar Mary aan heeft deelgenomen is “#Herstoryofchange: The importance of the international women’s movement.” Samen met andere vrouwelijke activisten, zoals Hedy D’Ancona, heeft Mary verteld over het belang van de aanwezigheid van en aandacht voor vrouwen in internationale ontwikkeling. Met haar organisatie RAWO (Rise Above, Women’s Organisation) zet Mary zich in voor vrouwen- en LGBTIQ+ rechten in Zimbabwe.

Mary heeft een oproep gedaan om de stem van LGBTIQ+ gemeenschap ook mee te nemen in de strijd. Deze groep mensen kan niet vergeten worden, iets dat nu helaas wel vaak gebeurd. Van meerdere aanwezigen in de zaal heeft Mary erg positieve reacties gekregen; mensen waren geïnspireerd en ontroerd door Mary’s verhaal.

Een verrassend bezoek!

Picture Kiruba and Qader

We zijn gisteren aangenaam verrast met het bezoek van onze vijfde Shelter City gast Kiruba die een lezing in Nederland is. We zijn blij dat deze strijdvaardige advocate voor de rechten van onderdrukten het goed maakt.
Trots op allen die het Shelter City programma dragen. Trots op Nijmegen!

A pleasant surprise! Yesterday our fifth Shelter City guest Kiruba, who is visiting the Netherlands for a presentation, visited Nijmegen and our office. We are glad this passionate lawyer who supports the suppressed is doing so well. Proud of everyone who makes the Shelter City program possible. Proud of Nijmegen!