Kleurrijk Groen in Trouw Duurzame top 100

Wij zijn vereerd en ontzettend trots mee te delen dat Kleurrijk Groen is opgenomen in de Trouw Duurzame top 100!

Trouw maakt dit jaar voor de elfde keer een Duurzame top 100. In tegenstelling tot de vorige edities, focussen zij zich bij deze top 100 op duurzame initiatieven van onderop. Het is dit jaar geen lijst van meest invloedrijke duurzame doeners en denkers, maar een lijst met mensen die gewoon een project beginnen. Hoeveel lokale, duurzame initiatieven er in Nederland zijn is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het om duizenden van zulke initiatieven gaat en daar wil de Trouw dit jaar aandacht aan besteden.

Met Kleurrijk Groen focust Bureau Wijland zich op twee van haar belangrijkste peilers; diversiteit en duurzaamheid. Het lijkt immers vaak zo dat mensen met een andere culturele achtergrond minder affiniteit hebben met duurzaamheid. Echter blijkt dit vaak helemaal niet zo te zijn maar weten natuur- en milieuorganisaties deze mensen niet goed te bereiken. Kleurrijk Groen vormt deze brug en betrekt mensen met andere culturele achtergronden bij duurzaamheid.

Op 10 oktober wordt duidelijk op welke plek Kleurrijk Groen zal eindigen. Wij zijn in ieder geval al erg trots dat we worden opgenomen in deze mooie lijst en zullen snel laten weten op welke plek we zijn geëindigd.

Foto: Jeroen van Heijningen (www.jeroenvanheijningen.nl)

Academie Kleurrijk Leiderschap

Onze samenleving is pluriform in culturele en religieuze achtergrond, gender en seksuele geaardheid. Dit vraagt om moderne leiders die in staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij. De Academie voor Kleurrijk Leiderschap is een unieke, erkende, post-HBO opleiding, ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten om deze positie van moderne leiders in te nemen. De Academie is in het leven geroepen om leiders goed uit te rusten zodat zij vanuit een diversiteitsperspectief sturing te kunnen geven aan een organisatie of project.

In de leergang staan drie leerlijnen centraal, te weten; persoonlijke effectiviteit in leiderschap, strategische planvorming en diversiteitsbeleid. Deze leerlijnen krijgen vorm aan de hand van acht modules, interactieve opdrachten en begeleiding op maat. De leergang biedt deelnemers instrumenten waarmee zij de ambities van hun organisatie of project met betrekking tot diversiteit, evenals hun eigen ambitie, kunnen verwezenlijken.

Inmiddels zijn er zes succesvolle leergangen uitgevoerd. In september 2019 zal een start gemaakt worden met de zevende leergang. Wilt u meer informatie over deze leergang? Mail dan naar kleurrijkleiderschap@bureauwijland.nl. 

Participatieverklaring

Woensdag 20 maart, op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, hebben wij in in gemeente Arnhem twee trainingen verzorgd over de participatieverklaring. Deze trainingen zijn bedoeld om Arnhemse nieuwkomers kennis te laten maken met de kernwaarden van de Nederlandse democratie: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. 


Ze waren onder de indruk van de Nederlandse staatsinrichting en werkende triaspolitica. Het was een boeiende groep deelnemers uit verschillende landen. Van VS en Canda tot Israël, Marokko en Oekraïne.


Mooi om te zien hoe goed deze mensen al Nederlands spreken en hoe zij nadenken over de Nederlandse, en vooral Arnhemse, samenleving!

Inspiratiedag PAX Vredesweek

Ieder jaar organiseert PAX een nationale Vredesweek met als gedachte dat iedereen iets kan doen voor vrede! Het thema van de Vredesweek 2019 is: ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Onze directeur Qader Shafiq zal op 23 maart, tijdens de inspiratiedag in Nijmegen, een voorwoord verzorgen met als thema: ‘Waar gaat de wereld heen, in vredesnaam’.

Meer informatie over deze dag, een een link voor aanmelding, is te vinden op https://vredesweek.nl/thema-2019/inspiratiedag-nijmegen.

Terugblik festival Kleurrijk Licht

We kijken terug op een geslaagd ontmoetingsfestival Kleurrijk Licht dat op zaterdag 22 december in de Stevenskerk plaatsvond. Wij hebben veel enthousiaste reacties, over zowel de preview van Death & Breakfast als over de optredens van musici, dansers, dichters en beeldende kunstenaars ontvangen.
Hierbij een fotoimpressie van deze middag. De foto’s zijn door fotograaf Mika Kraft gemaakt. 

Mede namens samenwerkingspartner danken wij alle artiesten, aanwezige organisaties en de bezoekers van Kleurrijk Licht!

Kleurrijk koken op RN7

Aanstaande zondag, 30 december, om 16.00 uur wordt het eerste aflevering van onze serie ‘Kleurrijk Koken’ op RN7 uitgezonden. Deze serie is een van de activiteiten die Kleurrijk Groen ontwikkeld heeft in het jaar waarin Nijmegen Green Capital van Europa is. ‬

‪Wij danken Abo Rassa, Dion van Alem van ContentClan, Netwerk Kleurrijk Groen en RN7 voor de prettige samenwerking. ‬
‪Kijken!‬

Aanstaande zondag om 16.00 uur wordt het eerste programma van onze serie 'Kleurrijk Koken' op RN7 uitgezonden. Deze…

Geplaatst door Bureau Wijland op Vrijdag 28 december 2018

Derde dag Leergang Kleurrijk Groen

Op 8 oktober vond de derde bijeenkomst van Leergang Kleurrijk Groen plaats, met als thema Inspiratie en Motivatie.

Irene Dankelman gaf een geinspireerde presentatie over verschillende visies op duurzaamheid en verschillende manieren om mensen te motiveren te actie te komen voor de natuur. Haar belangrijkste boodschap was:

“Om de klimaatverandering een halt toe te roepen moet er iets groots gebeuren, maar de persoonlijke verhalen inspireren en motiveren mensen om milieubetrokken te zijn”

Door Amadou Sow maakten de deelnemers kennis met de Kosmovisie van de Pulaar in West Afrika: “De mensen denken dat wij centraal staan in de wereld en alles om ons draait. Terwijl wij maar een klein deeltje zijn van de wereld. De Pulaar geloven dat de mens uit de natuur mag halen wat er nodig is, maar er voor moet zorgen dat de natuur zich daarna kan herstellen”. De kosmovisie onderstreept de afhankelijkheid van de natuur en het belang daar goed voor te zorgen.

“Iets wat ver weg gebeurt, daar komen we niet voor in actie. Iets wat dichtbij gebeurt en zichtbaar is, dat raakt ons en we zijn bereid om daarvoor in actie te komen,” aldus Irene. Voor de Kleurrijk Groene amabassadeurs, met een thuis in Nederland en een thuis elders in de wereld, zijn veel plekken dichtbij. Dit maakt hen tot bijzonder krachtige ambassadeurs van het belang in actie te komen voor natuur en duurzaamheid.